Angststoornis

510.300 personen

hebben een angststoornis en zijn bekend bij de huisarts


Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Angststoornis

Dit kerncijfer betreft het aantal personen in de huisartsenzorg met een diagnose angststoornis/angsttoestand of andere neurose (jaarprevalentie). Het gaat om personen die met een angststoornis/angsttoestand of andere neurose (ICPC-code: P74 of P79) staan geregistreerd in het betreffende jaar bij de huisarts. De diagnose kan gesteld zijn door de huisarts of de diagnose kan overgenomen zijn van een andere zorgverlener.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal personen met angststoornis bekend bij de huisarts over en ga naar de datatabel

ICPC-codes: P74 + P79

Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens
22 september 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Nivel Cijfers over ziekten
Angsstoornissen op VZinfo.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal personen met angsstoornis bekend bij huisarts over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens
22 september 2023
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Nivel Cijfers over ziekten
Angsstoornissen op VZinfo.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.