Ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn

Het percentage ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn is
6,1*
Peildatum
2019 1e kwartaal
(* voorlopig cijfer)
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Dit cijfer betreft het ziekteverzuimpercentage bij Nederlandse bedrijven in de sector zorg en welzijn. Dit cijfer is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.

  • Naar branche

Percentage ziekteverzuim sector zorg en welzijn

AZW branchesZiekteverzuimpercentage
Zorg en welzijn (smal)6,1
Universitair medische centra5,5
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg5,5
Geestelijke gezondheidszorg6,3
Huisartsen en gezondheidscentra3,5
Overige zorg en welzijn3,9
Verpleging, verzorging en thuiszorg7,3
Gehandicaptenzorg6,9
Jeugdzorg6,3
Sociaal werk6,4
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2019 1e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
29 augustus 2019
Updatefrequentie
Per kwartaal

Verantwoording

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl

Bronnen

  • AZW StatLine