Titel (titel niet zichtbaar)

Het percentage ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn is

7,8* procent
 

Verslagjaar: 2024 1e kwartaal (* voorlopig cijfer)
Bron: Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit cijfer betreft het ziekteverzuimpercentage bij Nederlandse bedrijven in de sector zorg en welzijn (smal). Dit is de sector zorg en welzijn exclusief de branche kinderopvang. Dit cijfer is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.

Naar branche

Sla de grafiek Ziekteverzuim sector zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

Bron 
AZW StatLine
Verslagjaar 
2024 1e kwartaal (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
17 juni 2024
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Ziekteverzuim AZW StatLine.nl

Trend

Sla de grafiek Trend ziekteverzuim sector zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn smal, staat voor Zorg en welzijn excl. kinderopvang

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
AZW StatLine
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
11 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Ziekteverzuim AZW StatLine.nl

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.