Titel (titel niet zichtbaar)

Het percentage ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn is

6,5* procent
 

Verslagjaar: 2021 2e kwartaal (* voorlopig cijfer)
Bron: Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit cijfer betreft het ziekteverzuimpercentage bij Nederlandse bedrijven in de sector zorg en welzijn. Dit cijfer is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.

Naar branche

Sla de grafiek Ziekteverzuim sector zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn smal, staat voor Zorg en welzijn excl. kinderopvang

Bron 
AZW StatLine
Verslagjaar 
2021 2e kwartaal (* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens 
17 september 2021
Updatefrequentie 
Per kwartaal
Meer info
Ziekteverzuim AZW StatLine.nl

Trend

Sla de grafiek Trend ziekteverzuim sector zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

* De term Zorg en welzijn smal, staat voor Zorg en welzijn excl. kinderopvang

Bron 
AZW StatLine
Verslagjaar t/m
2020
Laatste update gegevens 
31 maart 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Ziekteverzuim AZW StatLine.nl

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.