Ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn

Het percentage ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn is
6,7*
2020 1e kwartaal
(* voorlopig cijfer)
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Dit cijfer betreft het ziekteverzuimpercentage bij Nederlandse bedrijven in de sector zorg en welzijn. Dit cijfer is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.

  • Naar branche

Percentage ziekteverzuim sector zorg en welzijn

AZW branchesZiekteverzuimpercentage
Zorg en welzijn (smal)6,7
Universitair medische centra5,7
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg5,9
Geestelijke gezondheidszorg6,9
Huisartsen en gezondheidscentra5
Overige zorg en welzijn4,6
Gehandicaptenzorg7,5
Jeugdzorg7,2
Sociaal werk7,2
Verpleging en Verzorging8,2
Thuiszorg7,6
Bron

AZW StatLine

* De term Zorg en welzijn Smal, staat voor Zorg en welzijn excl. Kinderopvang

Verslagjaar
2020 1e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
27 augustus 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

Verantwoording

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl

Bronnen

  • AZW StatLine