GGZ: aantal vrijheidsbeperkende interventies

259
vrijheidsbeperkende interventies
worden in de GGZ toegepast per 1.000 opnamen
Verslagjaar
2014
Bron
Argus Informatie Centrum

Dit kerncijfer betreft het aantal vrijheidsbeperkende interventies per 1.000 opnamen in de GGZ, exclusief forensische GGZ. Het terugdringen van het aantal en de duur van vrijheidsbeperkende interventies is een belangrijk doel van de brancheorganisatie in de GGZ, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en rijksoverheid. Vrijheidsbeperkende interventies, zoals separatie, zijn ingrijpende maatregelen die niet zelden leiden tot verergering van angsten, depressie, psychose of tot suïcidaliteit. Er zijn alternatieve aanpakken beschikbaar maar die worden niet altijd  toegepast.

  • Type interventie

Aantal vrijheidsbeperkende interventies

Type interventieAantal per 1.000 opnamen
Vocht/voeding*15,9
Dwangmedicatie*30,3
Afzondering33,4
Insluiting overige ruimten39,3
Fixatie48,3
Separatie116,3
Bron

Argus Informatie Centrum (Stichting Benchmark GGZ)

* toediening met fysiek verzet

Indien bij separatie, afzondering, insluiting in overige ruimten of fixatie een onderbreking plaatsvindt van minder dan 24 uur (bijvoorbeeld om te proberen een patiënt terug te laten keren op de afdeling) wordt dat beschouwd als doorlopende interventie, en wordt geen nieuwe interventie geregistreerd.

Verslagjaar
2014
Laatste update gegevens
27 mei 2016
Updatefrequentie
Een maal per jaar

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het Argus informatie centrum is in 2016 ondergebracht bij de Stichting Benchmark GGZ. Tussen 2007 en 2015 was de Argus Registratie Drang en Dwang achtereenvolgens ondergebracht bij de GGZ-instellingen GGnet en Altrecht.  Meer informatie over de cijfers is te verkrijgen bij de Stichting Benchmark GGZ.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Argus Informatie Centrum (Stichting Benchmark GGZ)