Titel (titel niet zichtbaar)

519.400 personen

hebben depressie en zijn bekend bij de huisarts

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen in de huisartsenzorg met een diagnose depressie ( jaarprevalentie).

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal personen met depressie bekend bij de huisarts over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
23 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Nivel Zorgregistaties Eerste lijn 
Depressie op VZinfo.nl 

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal personen met depressie bekend bij de huisarts over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
23 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Depressie op VZinfo.nl 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de meest actuele jaarprevalentie van depressie gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel (Nivel Zorgregistraties Eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij Depressie op VZinfo.nl.

Op de Staat Volksgezondheid en Zorg presenteren we 2 kerncijfers depressie, te weten:
1) Bovenvermeld kerncijfer Depressie: aantal personen bekend bij de huisarts. Dit kerncijfer is gebaseerd op cijfers van het Nivel Zorgregistraties Eerste lijn. Dit geeft weer hoeveel patiënten met depressie bij de huisarts staan geregistreerd.
2) Depressieve stoornissen: prevalentie. Dit is gebaseerd op bevolkingsonderzoek en geeft het vóórkomen van depressie in de bevolking breed weer. In bevolkingsonderzoek worden namelijk ook mensen meegeteld die geen hulp zoeken voor psychische aandoeningen of onvoldoende worden herkend door huisarts of GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg). In het bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 wordt een uitgebreid diagnostisch instrument gebruikt waardoor ook depressieve stoornis conform de DSM kan worden bepaald.