Depressie: aantal personen bekend bij de huisarts

536.200
personen
hebben depressie en zijn bekend bij de huisarts
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel Zorgregistraties Eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen in de huisartsenzorg met een diagnose depressie ( jaarprevalentie).

  • Naar leeftijd en geslacht

Aantal personen met depressie bekend bij de huisarts

Jaarprevalentie
LeeftijdMannenVrouwen
0-4 jaar0,10,1
5-9 jaar0,20,2
10-14 jaar1,32,6
15-19 jaar7,818,4
20-24 jaar19,134,6
25-29 jaar22,642
30-34 jaar21,647,6
35-39 jaar24,549
40-44 jaar27,151,9
45-49 jaar28,552,8
50-54 jaar31,356,7
55-59 jaar34,658,8
60-64 jaar35,455,5
65-69 jaar2949,3
70-74 jaar24,745,9
75-79 jaar22,446,7
80-84 jaar25,649,1
85 jaar en ouder2644
Bron

Nivel Zorgregistraties Eerste lijn

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
16 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de meest actuele jaarprevalentie van depressie gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel (Nivel Zorgregistraties Eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij Depressie op VZinfo.nl.

Op de Staat Volksgezondheid en Zorg presenteren we 2 kerncijfers depressie, te weten:
1) Bovenvermeld kerncijfer Depressie: aantal personen bekend bij de huisarts. Dit kerncijfer is gebaseerd op cijfers van het Nivel Zorgregistraties Eerste lijn. Dit geeft weer hoeveel patiënten met depressie bij de huisarts staan geregistreerd.
2) Depressieve stoornissen: prevalentie. Dit is gebaseerd op bevolkingsonderzoek en geeft het vóórkomen van depressie in de bevolking breed weer. In bevolkingsonderzoek worden namelijk ook mensen meegeteld die geen hulp zoeken voor psychische aandoeningen of onvoldoende worden herkend door huisarts of GGZ. In het bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 wordt een uitgebreid diagnostisch instrument gebruikt waardoor ook depressieve stoornis conform de DSM kan worden bepaald.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties Eerste lijn

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn