Dementie: aantal personen bekend bij de huisarts

114.300
personen
hebben dementie en zijn bekend bij de huisarts
Verslagjaar
2018
Bron
Nivel Zorgregistraties Eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal personen met dementie en waarvan dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie). Personen met een diagnose dementie die in een verpleeghuis of andere zorginstelling verblijven zijn hierin niet meegenomen.

  • Naar leeftijd en geslacht

Aantal personen met dementie bekend bij de huisarts

Jaarprevalentie
LeeftijdMannenVrouwen
0-4 jaar0,00,0
5-9 jaar0,00,0
10-14 jaar0,00,0
15-19 jaar0,00,0
20-24 jaar0,10,0
25-29 jaar0,00,1
30-34 jaar0,00,1
35-39 jaar0,00,1
40-44 jaar0,10,2
45-49 jaar0,10,2
50-54 jaar0,30,4
55-59 jaar0,80,9
60-64 jaar2,12,2
65-69 jaar4,64,8
70-74 jaar12,711,8
75-79 jaar31,131,3
80-84 jaar64,766,1
85 jaar en ouder116,0136,1
Bron

Nivel Zorgregistraties Eerste lijn

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
10 september 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de meest actuele jaarprevalentie van dementie gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel (Nivel Zorgregistraties Eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij Dementie op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties Eerste lijn

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn