Titel (titel niet zichtbaar)

116.400 personen

hebben dementie en zijn bekend bij de huisarts

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen met dementie en waarvan dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie). Personen met een diagnose dementie die in een verpleeghuis of andere zorginstelling verblijven zijn hierin niet meegenomen.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal personen met dementie bekend bij de huisarts over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Nivel Zorgregistaties Eerste lijn 
Dementie op VZinfo.nl 

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal personen met dementie bekend bij de huisarts over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
25 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Dementie op VZinfo.nl 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de meest actuele jaarprevalentie van dementie gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel (Nivel Zorgregistraties Eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij Dementie op VZinfo.nlToelichting over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 op de cijfers van 2020 is te vinden op 1004116.pdf (nivel.nl).