Titel (titel niet zichtbaar)

118.900 personen

hebben dementie en zijn bekend bij de huisarts

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen met dementie en waarvan dat bekend is bij de huisarts ( jaarprevalentie). Personen met een diagnose dementie die in een verpleeghuis of andere zorginstelling verblijven zijn hierin niet meegenomen.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Aantal personen met dementie bekend bij de huisarts over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
23 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Nivel Cijfers over ziekten
Dementie op VZinfo.nl 

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal personen met dementie bekend bij de huisarts over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
23 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Dementie op VZinfo.nl 
Nivel Cijfers over ziekten

Huisartsen registreren ziekten en aandoeningen die de patiënten in hun praktijk gedurende een kalenderjaar krijgen (nieuwe gevallen) of hebben (prevalentie). Vanwege de landelijke dekking is voor schattingen van de meest actuele jaarprevalentie van dementie gebruikgemaakt van de huisartsenregistratie van het Nivel (Nivel Zorgregistraties Eerste lijn). Nadere verantwoording van de cijfers is te vinden bij Dementie op VZinfo.nl