Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg

23.750
personen
wachten op Wlz-gefinancierde zorg
Peildatum
april 2020
Bron
Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer geeft het aantal personen dat wacht op zorg in de sectoren verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg ( GZ) en de geestelijke gezondheidszorg ( GGZ). Het gaat hierbij om zowel actief wachtenden als niet-actief wachtenden die wachten op intramurale zorg of extramurale zorg. Tot eind 2014 werd deze zorg gefinancierd vanuit de AWBZ, vanaf 2015 is de financiering over gegaan naar de Wlz.

  • Actief wachtend zonder zorg
  • Actief wachtend met zorg
  • Niet-actief wachtend zonder zorg
  • Niet-actief wachtend met zorg

Actief wachtend zonder enige vorm van Wlz-zorg

Sector2020 april
V&V488
GZ259
GGZ21
Totaal 768
Bron

Zorginstituut Nederland

V&V = Verpleging en Verzorging, GZ = Gehandicaptenzorg, GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg

Peildatum
april 2020
Laatste update gegevens
25 mei 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

Actief wachtend met enige vorm van Wlz-zorg

2020 april
V&V1.241
GZ282
GGZ0
Totaal 1.523
Bron

Zorginstituut Nederland

V&V = Verpleging en Verzorging, GZ = Gehandicaptenzorg, GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg

Peildatum
april 2020
Laatste update gegevens
25 mei 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

Niet-actief wachtend zonder enige vorm van Wlz-zorg

2020 april
V&V1.251
GZ429
GGZ4
Totaal 1.684
Bron

Zorginstituut Nederland

V&V = Verpleging en Verzorging, GZ = Gehandicaptenzorg, GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg

Peildatum
april 2020
Laatste update gegevens
25 mei 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

Niet-actief wachtend met enige vorm van Wlz-zorg

2020 april
V&V18.126
GZ1.649
GGZ0
Totaal 19.775
Bron

Zorginstituut Nederland

V&V = Verpleging en Verzorging, GZ = Gehandicaptenzorg, GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg

Peildatum
april 2020
Laatste update gegevens
25 mei 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

U vindt dit kerncijfer in

Bronnen

  • Zorginstituut Nederland