Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg

83
personen
wachten langer dan de Treeknorm op Wlz-gefinancierde zorg, zonder overbruggingszorg
Peildatum
juni 2019
Bron
Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer geeft het aantal mensen dat actief wacht op zorg in de sectoren verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg ( GZ) en de geestelijke gezondheidszorg ( GGZ). Het gaat hierbij om het aantal personen dat langer wacht op intramurale zorg of extramurale zorg, dan volgens de Treeknorm aanvaardbaar is, zonder overbruggingszorg te ontvangen. Tot eind 2014 werd deze zorg gefinancierd vanuit de AWBZ, vanaf 2015 is de financiering over gegaan naar de Wlz.

  • Naar sector

Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg

PeriodenV&V*GZ*GGZ*Totaal
2019 juni3741583
Bron

Zorginstituut Nederland

V&V = Verpleging en Verzorging, GZ = Gehandicaptenzorg, GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg
*Bij de invoering van de nieuwe release van het berichtenverkeer (iWlz 2.0) op 01 april 2018, maken de extramurale functies en klassen geen deel meer uit van het berichtenverkeer. Hierdoor is de onderverdeling naar intra- of extramurale zorg niet meer mogelijk.

Peildatum
juni 2019
Laatste update gegevens
16 juli 2019
Updatefrequentie
Per kwartaal

U vindt dit kerncijfer in

Bronnen

  • Zorginstituut Nederland