Titel (titel niet zichtbaar)

23.529 personen

wachten op Wlz-gefinancierde zorg

 

Peildatum: januari 2021
Bron: Zorginstituut Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer geeft het aantal personen dat wacht op intramurale of extramurale zorg in de sectoren verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat hierbij om zowel actief als niet-actief wachtenden met of zonder overbruggingszorg. Tot eind 2014 werd deze zorg gefinancierd vanuit de AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten, vanaf 2015 is de financiering over gegaan naar de Wlz.

Gehandicaptenzorg

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Zorginstituut Nederland
Peildatum
 januari 2021
Laatste update gegevens 
15  maart 2021
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Verpleging en verzorging

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Zorginstituut Nederland
Peildatum
 januari 2021
Laatste update gegevens 
15  maart 2021
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Geestelijke gezondheidszorg

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Zorginstituut Nederland
Peildatum
 januari 2021
Laatste update gegevens 
3  maart 2021
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Trend Gehandicaptenzorg

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.
Bron 
Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
januari 2021
Laatste update gegevens 
15 maart 2021
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Trend Verpleging en Verzorging

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.
Bron 
Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
januari 2021
Laatste update gegevens 
15 maart 2021
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Trend Geestelijke Gezondheidszorg

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Het cijfer van 2020 is (mogelijk) beïnvloed door de COVID-19 pandemie.
Bron 
Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
januari 2021
Laatste update gegevens 
3 maart 2021
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Sociale contacten en maatschappelijke participatie op CBS Statline.