Titel (titel niet zichtbaar)

23.182 personen

wachten op Wlz-gefinancierde zorg

 

Peildatum: mei 2024
Bron: Zorginstituut Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer geeft het aantal personen weer dat wacht op intramurale of extramurale zorg in de sectoren verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat hierbij om de statussen 'urgent plaatsen', 'actief plaatsen' en 'wacht op voorkeur' (met en zonder Wlz-zorg). 

Gehandicaptenzorg

Sla de grafiek Gehandicaptenzorg over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen.

Bron 
Zorginstituut Nederland
Peildatum
Mei 2024
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Verpleging en verzorging

Sla de grafiek Verpleging en verzorging over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen.

Bron 
Zorginstituut Nederland
Peildatum
Mei 2024
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Geestelijke gezondheidszorg

Sla de grafiek Geestelijke gezondheidszorg over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen.

Bron 
Zorginstituut Nederland
Peildatum
Mei 2024
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Trend

Trend Gehandicaptenzorg

Sla de grafiek Trend gehandicaptenzorg over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen. In 2021 was er sprake van een overgangssituatie, waarin verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen hebben plaatsgevonden. Sinds februari 2022 is deze overgangsfase voor de landelijke wachtlijstrapportages beëindigd en wordt de status actief wachtend niet meer weergegeven.

Bron 
Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
Mei 2024
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Trend Verpleging en Verzorging

Sla de grafiek Trend Verpleging en Verzorging over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen. In 2021 was er sprake van een overgangssituatie, waarin verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen hebben plaatsgevonden. Sinds februari 2022 is deze overgangsfase voor de landelijke wachtlijstrapportages beëindigd en wordt de status actief wachtend niet meer weergegeven.

Bron 
Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
Mei 2024
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Trend Geestelijke Gezondheidszorg

Sla de grafiek Trend Geestelijke Gezondheidszorg over en ga naar de datatabel

De status actief wachtend is per 1 januari 2021 vervangen door de statussen urgent plaatsen en actief plaatsen. In 2021 was er sprake van een overgangssituatie, waarin verschuivingen van oude naar nieuwe wachtstatussen hebben plaatsgevonden. Sinds februari 2022 is deze overgangsfase voor de landelijke wachtlijstrapportages beëindigd en wordt de status actief wachtend niet meer weergegeven. 

Bron 
Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m
Mei 2024
Laatste update gegevens 
20 juni 2024
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
iStandaarden Zorginstituut Nederland 

Sinds 1 januari 2021 zijn er nieuwe wachtstatussen. De status ‘wacht op voorkeur’ was voorheen ‘niet-actief wachtenden’. De statussen ‘urgent plaatsen’ en ‘actief plaatsen’ zijn in plaats van de status ‘actief wachtend’ gekomen. Om de administratieve lastendruk zo laag mogelijk te houden, werden de nieuwe wachtstatussen bij bestaande cliënten bepaald tijdens natuurlijke contactmomenten tussen de cliënten en zorgaanbieders. De einddatum waarvoor de zorgaanbieders uiterlijk konden reageren was 1 juli 2021. Hierdoor is er sprake geweest van een overgangssituatie in 2021. Sinds februari 2022 is deze overgangsfase ook voor de landelijke wachtlijstrapportages beëindigd en worden de oude wachtstatussen niet meer weergegeven. Voor meer informatie over de wachtstatussen langdurige zorg, zie Zorgverzekeraars Nederland.

Per 1 januari 2023 heeft een verbetering plaatsgevonden in de software waarmee de meeste zorgkantoorregio’s de wachtlijstberichten aanmaken. Hierdoor wordt nauwkeuriger weergegeven welke klanten niet meer wachten op een bepaalde zorgeenheid. Mogelijk is dit een oorzaak voor de daling van het aantal wachtenden op peildatum 1 januari 2023.