Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg

23.282
personen
wachten op Wlz-gefinancierde zorg
Peildatum
juli 2020
Bron
Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer geeft het aantal personen dat wacht op intramurale of extramurale zorg in de sectoren verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat hierbij om zowel actief als niet-actief wachtenden met of zonder overbruggingszorg. Tot eind 2014 werd deze zorg gefinancierd vanuit de AWBZ, vanaf 2015 is de financiering over gegaan naar de Wlz.

  • Gehandicaptenzorg
  • Verpleging en Verzorging
  • Geestelijke Gezondheidszorg

Gehandicaptenzorg

Wachtenden2020 juli
Actief wachtend <br> zonder overbruggingszorg198
Actief wachtend <br> met overbruggingszorg240
Niet actief wachtend <br> zonder overbruggingszorg432
Niet actief wachtend <br> met overbruggingszorg1.718
Bron

Zorginstituut Nederland

Peildatum
juli 2020
Laatste update gegevens
24 augustus 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

Verpleging en Verzorging

Wachtenden2020 juli
Actief wachtend <br> zonder overbruggingszorg351
Actief wachtend <br> met overbruggingszorg996
Niet actief wachtend <br> zonder overbruggingszorg1.077
Niet actief wachtend <br> met overbruggingszorg18.237
Bron

Zorginstituut Nederland

Peildatum
juli 2020
Laatste update gegevens
24 augustus 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

Geestelijke Gezondheidszorg

Wachtenden2020 juli
Actief wachtend <br> zonder overbruggingszorg29
Actief wachtend <br> met overbruggingszorg0
Niet actief wachtend <br> zonder overbruggingszorg3
Niet actief wachtend <br> met overbruggingszorg1
Bron

Zorginstituut Nederland

Peildatum
juli 2020
Laatste update gegevens
24 augustus 2020
Updatefrequentie
Per kwartaal

U vindt dit kerncijfer in

Bronnen

  • Zorginstituut Nederland

  • Zorginstituut Nederland