Titel (titel niet zichtbaar)

77,6 procent

van de mensen heeft minimaal één keer per jaar contact met de huisarts

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen met minimaal één contact met de huisarts in het verslagjaar.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Bezoek aan huisarts over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
20 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Nivel-cijfers Zorg die de huisarts verleent - aard en omvang

Trend naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in minimaal één huisartscontact per jaar over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
20 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Nivel-cijfers Zorg die de huisarts verleent - aard en omvang

Dit kerncijfer bevat het percentage van alle ingeschreven patiënten met minimaal één gedeclareerd contact met de huisartsenpraktijk. Dit betreft zowel contact met de huisarts als contact met de praktijkondersteuner GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg).

Sinds februari 2019 komen de gegevens voor dit kerncijfer uit Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Tot februari 2019 kwamen de gegevens uit de Gezondheidsenquête op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).nl.