Huisartscontact: minimaal één keer per jaar contact

78,2
procent
van de mensen heeft minimaal één keer per jaar contact met de huisarts
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het percentage personen met minimaal 1 contact met de huisarts in de afgelopen 12 maanden.

  • Naar leeftijd

Bezoek aan huisarts

Minimaal één contact in de afgelopen 12 maanden
Persoonskenmerken2019
0-4 jaar78,3
5-17 jaar69,3
18-44 jaar72,9
45-64 jaar80,3
65-74 jaar89,3
75-84 jaar94,3
85 jaar en ouder96,5
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
14 september 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer bevat het percentage van alle ingeschreven patiënten met minimaal één gedeclareerd contact met de huisartsenpraktijk. Dit betreft zowel contact met de huisarts als contact met de praktijkondersteuner GGZ.

Sinds februari 2019 komen de gegevens voor dit kerncijfer uit Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Tot februari 2019 kwamen de gegevens uit de Gezondheidsenquête op CBS.nl.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn