Titel (titel niet zichtbaar)

28,1 procent

van de bevolking gaat minimaal één keer per jaar naar de fysiotherapeut of oefentherapeut

 

Verslagjaar: 2023
Bron: Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen met minimaal 1 contact met de fysiotherapeut of oefentherapeut in de afgelopen 12 maanden.

Naar geslacht

Sla de grafiek Bezoek aan fysiotherapeut of oefentherapeut over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en Zorggebruik op CBS StatLine

Naar leeftijd

Sla de grafiek Bezoek aan fysiotherapeut of oefentherapeut over en ga naar de datatabel

Bron 
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en Zorggebruik op CBS StatLine

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Bezoek aan fysiotherapeut of oefentherapeut over en ga naar de datatabel
  • Laag opleidingsniveau: t/m lager of voorbereidend beroepsonderwijs
  • Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar beroepsonderwijs, HAVO of VWO
  • Hoog opleidingsniveau: HBO of hoger

Bron 
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en Zorggebruik op CBS StatLine

Trend

Sla de grafiek Bezoek aan fysiotherapeut of oefentherapeut over en ga naar de datatabel
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Verslagjaar t/m
2023
Laatste update gegevens 
12 maart 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en Zorggebruik op CBS StatLine

De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS . De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. 
Met ingang van het jaar 2022 heeft het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) besloten om naast de vijfdeling ook een driedeling van onderwijsniveau (laag, middelbaar, hoog) op CBS-Statline op te nemen. Dit betreft het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de bevolking van 25 jaar en ouder. Omdat de driedeling een veelgebruikte indeling is, wordt deze indeling vanaf het verslagjaar 2021 op de Staat VenZ meegenomen en vervalt de vijfdeling. Voor meer informatie betreffende opleidingsniveaus: zie Terminologie opleidingsniveaus.

Meer informatie over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 op het cijfer van 2020 en de correcties daarvoor is te vinden in de CBS publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020’. De cijfers van 2021 zijn mogelijk ook beïnvloed door corona(maatregelen). Daar is door het CBS op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020; zie daarvoor eerdergenoemde bron.