Titel (titel niet zichtbaar)

25,4 procent

van de bevolking gaat minimaal één keer per jaar naar de fysiotherapeut of oefentherapeut

 

Verslagjaar: 2021
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage personen met minimaal 1 contact met de fysiotherapeut of oefentherapeut in de afgelopen 12 maanden.

Naar geslacht

Sla de grafiek Bezoek aan fysiotherapeut of oefentherapeut over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
11 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Bezoek aan fysiotherapeut of oefentherapeut over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
11 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Bezoek aan fysiotherapeut of oefentherapeut over en ga naar de datatabel

Met ingang van het jaar 2022 heeft het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) besloten om naast de vijfdeling ook een driedeling van onderwijsniveau (laag, middelbaar, hoog) op CBS-Statline op te nemen. Dit betreft het hoogstbehaalde onderwijsniveau van de bevolking van 25 jaar en ouder. Omdat de driedeling een veelgebruikte indeling is, wordt deze indeling vanaf het verslagjaar 2021 op de Staat VenZ meegenomen en vervalt de vijfdeling.

Bron 
CBS StatLine
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
2 mei 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Bezoek aan fysiotherapeut of oefentherapeut over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2020 en 2021 zijn (mogelijk) beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 pandemie.
Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
11 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS . De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. 

Meer informatie over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 op het cijfer van 2020 en de correcties daarvoor is te vinden in de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020’. De cijfers van 2021 zijn mogelijk ook beïnvloed door corona(maatregelen). Daar is door het CBS op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020; zie daarvoor eerdergenoemde bron.