Titel (titel niet zichtbaar)

Personen die de fysiotherapeut bezoeken krijgen jaarlijks gemiddeld

11,4 behandelingen

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddeld aantal behandelingen van personen die de fysiotherapeut hebben bezocht.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal behandelingen fysiotherapie over en ga naar de datatabel

Voor het berekenen van het gemiddeld aantal behandelingen per behandelepisode is over de jaarcijfers 2019 een nieuwe methode toegepast, in eerdere rapporten werd uitgegaan van het aantal behandelingen per kalenderjaar. Per 2019-cijfers wordt uitgegaan van het aantal behandelingen van behandelepisodes die in het betreffende jaar zijn afgerond. Om toch een trend te kunnen weergeven zijn de cijfers voor 2016-2018 ook opnieuw berekend met deze methode als uitgangspunt en de cijfers uit eerdere jaren weggelaten.

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn 
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens 
20 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Fysiotherapie op Nivel.nl

Dit kerncijfer is gebaseerd op patiënten die fysiotherapiepraktijken hebben bezocht die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties eerste lijn .