Titel (titel niet zichtbaar)

Personen die de oefentherapeut bezoeken krijgen jaarlijks gemiddeld

13,2 behandelingen

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddeld aantal behandelingen van patiënten die de oefenherapeut hebben bezocht.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal behandelingen oefentherapie per persoon over en ga naar de datatabel
  • Voor het berekenen van het gemiddeld aantal behandelingen per behandelepisode is over de jaarcijfers 2019 een nieuwe methode toegepast, in eerdere rapporten werd uitgegaan van het aantal behandelingen per kalenderjaar. Per 2019-cijfers wordt uitgegaan van het aantal behandelingen van behandelepisodes die in het betreffende jaar zijn afgerond. Om toch een trend te kunnen weergeven zijn de cijfers voor 2017 en 2018 ook opnieuw berekend met deze methode als uitgangspunt.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron 
Nivel Zorgregistraties eerste lijn 
Verslagjaar t/m 
2022
Laatste update gegevens 
20 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Oefentherapie op Nivel.nl

Dit kerncijfer is gebaseerd op patiënten die oefentherapiepraktijken hebben bezocht die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties eerste lijn .