Titel (titel niet zichtbaar)

5 keer per jaar

hebben mensen gemiddeld contact met een huisarts of praktijkondersteuner

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddeld aantal gedeclareerde contacten in de huisartsenpraktijk per ingeschreven patiënt. Dit zijn contacten met de huisarts, praktijkondersteuner of modernisering en innovatie (M&I) verrichtingen, inclusief een schatting van de integraal bekostigde contacten van de ketenzorg.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gemiddeld aantal contacten met huisartsenpraktijk over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
5 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Huisarts op Nivel.nl

Naar type consult

Sla de grafiek Gemiddeld aantal contacten met huisartsenpraktijk over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
5 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Huisarts op Nivel.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in gemiddeld aantal contacten met huisartsenpraktijk over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
5 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Huisarts op Nivel.nl

Dit kerncijfer is gebaseerd op alle ingeschreven patiënten van huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties eerste lijn.