Titel (titel niet zichtbaar)

12.766 personen

zijn werkzaam als huisarts

 

Verslagjaar: 2019
Bron: Nivel Beroepen in de gezondheidszorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA's en waarnemers op 1 januari van het verslagjaar.

Naar soort beroepsbeoefenaar

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

HIDHA's en 'vaste waarnemers' werken in één of enkele vaste prakijken. 
Wisselende waarnemers werken in wisselende praktijken.
NB: Het verschil tussen HIDHA's en 'vaste waarnemers' is niet altijd goed te maken. Er zijn bijvoorbeeld ook ' HIDHA's op waarneembasis'. Daarom worden deze samen als één categorie gepresenteerd.

Bron 
Nivel Beroepen in de gezondheidszorg 
Peildatum 
januari 2019  
Laatste update gegevens 
12 november 2019 
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl 
Beroepen in de gezondheidszorg op Nivel.nl 
Cijfers op Nivel.nl beroepenregistraties en monitors 

Trend naar soort beroepsbeoefenaar

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Beroepen in de gezondheidszorg
Peildatum 
januari 2019 
Laatste update gegevens 
12 november 2019
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl 
Beroepen in de gezondheidszorg op Nivel.nl 
Cijfers op Nivel.nl beroepenregistraties en monitors 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp Eerstelijnszorg  op VZinfo.nl.

Bijstelling functie-indeling (brochures vanaf de peiling 2015). Werkzame huisartsen kunnen in de enquête aangeven of ze werken als zelfstandige, HIDHA, vaste waarnemer (voor één of meer vaste praktijken) of wisselende waarnemer (voor één of meer wisselende praktijken). Vaste en wisselende waarnemers worden in de brochure apart genoemd. Waar het alleen over regulier gevestigde huisartsen gaat, worden vaste waarnemers met HIDHA’s samengenomen en als totale groep besproken. Wisselende waarnemers blijven in die gevallen buiten beschouwing.
Het Nivel verzamelt het hele jaar door gegevens van huisartsen via onder meer enquêtes en controles via internet. Hierdoor kan het zijn dat eerder gepubliceerde cijfers over huisartsen in deze brochure zijn bijgesteld. Het gaat doorgaans om kleine verschillen in aantallen werkzame huisartsen of in aantallen praktijken.
Voor meer informatie zie speciale uitgave '10 jaar cijfers uit de registratie van huisartsen'.