Huisartsen: aantal werkzaam

12.766
personen
zijn werkzaam als huisarts
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel Beroepen in de gezondheidszorg

Dit kerncijfer betreft het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA's en waarnemers op 1 januari van het meetjaar.

  • Naar soort beroepsbeoefenaar

Werkzame huisartsen

BeroepsbeoefenarenAantal op 1 januari 2019
Zelfstandig gevestigde huisartsen7.784
HIDHA's/vaste waarnemers2.458
Wisselende waarnemers2.524
Bron

Nivel Beroepen in de gezondheidszorg

HIDHA's en 'vaste waarnemers' werken in één of enkele vaste prakijken. 
Wisselende waarnemers' werken in wisselende praktijken.
NB: Het verschil tussen HIDHA's en 'vaste waarnemers' is niet altijd goed te maken. Er zijn bijvoorbeeld ook ' HIDHA's op waarneembasis'. Daarom worden deze samen als één categorie gepresenteerd.

Peildatum
januari 2019
Laatste update gegevens
12 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp Eerstelijnszorg op VZinfo.nl.

Bijstelling functie-indeling (brochures vanaf de peiling 2015). Werkzame huisartsen kunnen in de enquête aangeven of ze werken als zelfstandige, HIDHA, vaste waarnemer (voor één of meer vaste praktijken) of wisselende waarnemer (voor één of meer wisselende praktijken). Vaste en wisselende waarnemers worden in de brochure apart genoemd. Waar het alleen over regulier gevestigde huisartsen gaat, worden vaste waarnemers met HIDHA’s samengenomen en als totale groep besproken. Wisselende waarnemers blijven in die gevallen buiten beschouwing.
Het Nivel verzamelt het hele jaar door gegevens van huisartsen via onder meer enquêtes en controles via internet. Hierdoor kan het zijn dat eerder gepubliceerde cijfers over huisartsen in deze brochure zijn bijgesteld. Het gaat doorgaans om kleine verschillen in aantallen werkzame huisartsen of in aantallen praktijken.
Voor meer informatie zie speciale uitgave '10 jaar cijfers uit de registratie van huisartsen'.

Bronnen

  • Nivel Beroepen in de gezondheidszorg