Titel (titel niet zichtbaar)

11.754 personen

zijn werkzaam als huisarts

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA's en vaste waarnemers op 1 januari van het verslagjaar.

Naar soort beroepsbeoefenaar

Sla de grafiek Werkzame huisartsen over en ga naar de datatabel

HIDHA's en 'vaste waarnemers' werken in één of enkele vaste prakijken. 
NB: Het verschil tussen HIDHA's en 'vaste waarnemers' is niet altijd goed te maken. Er zijn bijvoorbeeld ook ' HIDHA's op waarneembasis'. Daarom worden deze samen als één categorie gepresenteerd.

Bron 
Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg 
Peildatum 
januari 2022
Laatste update gegevens 
22 september 2023 
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl 
Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg op Nivel.nl 

Trend naar soort beroepsbeoefenaar

Sla de grafiek Trend in werkzame huisartsen over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg
Peildatum 
januari 2022
Laatste update gegevens 
22 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl 
Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg op Nivel.nl 

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp Eerstelijnszorg op VZinfo.nl.