Apotheekhoudende huisartsenpraktijken

Er zijn naar schatting
355
apotheekhoudende huisartsenpraktijken
Peildatum
2016
Bron
NIVEL Beroepen in de gezondheidszorg

Dit kerncijfer  bevat het aantal huisartsenpraktijken waar één of meerdere huisartsen een apotheekvergunning (hoofdvergunning of associatie) hebben. De apotheekvergunning is bedoeld voor huisartsen die patiënten hebben in een gebied waar geen apotheker is gevestigd. 

  • Actueel

Apotheekhoudende huisartsenpraktijken

Soort Aantal
Apotheekhoudende huisartsenpraktijken355
Bron

NIVEL Beroepen in de gezondheidszorg

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
1 december 2017
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Apotheekhoudende huisartsenpraktijken

Per gemeente
Apotheekhoudende huisartsenpraktijken 2016
Bron

Farmatec.nl

Er zijn vooral apotheekhoudende huisartspraktijken in Zeeland en in het noorden.
Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
30 november 2017
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit de meest recente peiling 'Cijfers uit de registratie van huisartsen' uit Beroepen in de gezondheidszorg op NIVEL.nl. Huisartsen worden elk jaar uitgenodigd om online hun praktijkgegevens te controleren en te actualiseren. In deze registratie worden onder meer persoonsgegevens van huisartsen bijgehouden zoals hun naam, functie en geslacht. Daarnaast zijn gegevens over de praktijk opgenomen, waaronder het praktijkadres, de vestigingswijze en het aantal huisartsen en ondersteunend personeel dat in de praktijk werkt. 
Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp Eerstelijnszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • NIVEL Beroepen in de gezondheidszorg

  • Farmatec.nl