Titel (titel niet zichtbaar)

Er zijn naar schatting

273 apotheekhoudende huisartsenpraktijken

 

Verslagjaar: 2024
Bron:  Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer  bevat het aantal huisartsenpraktijken waar één of meerdere huisartsen een apotheekvergunning (hoofdvergunning of associatie) hebben. De apotheekvergunning is bedoeld voor huisartsen die patiënten hebben in een gebied waar geen apotheker is gevestigd. 

Actueel

Sla de grafiek Apotheekhoudende huisartsenpraktijken over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg
Verslagjaar 
2024
Laatste update gegevens 
14 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg op Nivel.nl 
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in apotheekhoudende huisartsenpraktijken over en ga naar de datatabel

Over de jaren 2018 en 2019 zijn geen gegevens beschikbaar

Bron 
Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg
Verslagjaar t/m 
2024
Laatste update gegevens 
14 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg op Nivel.nl 
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl 

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Apotheekhoudende huisartsenpraktijken

 Per gemeente

Apotheekhoudende HAP 2023

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Farmatec
Verslagjaar
2023
Laatste update gegevens
26 juni 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl (Regionaal)

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit de meest recente peiling 'Cijfers uit de registratie van huisartsen' van de Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg van het Nivel (zie Nivel.nl). Huisartsen worden elk jaar uitgenodigd om online hun praktijkgegevens te controleren en te actualiseren. In deze registratie worden onder meer persoonsgegevens van huisartsen bijgehouden zoals hun naam, functie en geslacht. Daarnaast zijn gegevens over de praktijk opgenomen, waaronder het praktijkadres, de vestigingswijze en het aantal huisartsen en ondersteunend personeel dat in de praktijk werkt. 
Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp Eerstelijnszorg  op VZinfo.nl.