Openbare apotheken

Er zijn in totaal
1.996
openbare apotheken
Verslagjaar
2018
Bron
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Dit kerncijfer  bevat het aantal openbare apotheken. Naast een gevestigd apotheker die eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken in de apotheek, werkt in ruim vier op de tien apotheken minimaal een tweede apotheker.  Het gemiddeld aantal tweede apothekers per apotheek bedraagt 0,5.

  • Soort apotheek

Openbare apotheken

Jaar2018
Eigendom keten609
Formule1223
Zelfstandig164
Bron

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
6 maart 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Openbare apotheken

Per gemeente
Bron

Register gevestigde apothekers (peildatum 20-02-2020), gegevens bewerkt door het RIVM

Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens
12 maart 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De Stichting Farmaceutische Kengetallen ( SFK) houdt zich sinds 1990 bezig met het verzamelen, monitoren en analyseren van gedetailleerde gegevens omtrent het geneesmiddelengebruik
in Nederland. De SFK betrekt haar informatie rechtstreeks van een panel met apotheken. Bij dit panel zijn op dit moment meer dan 95% van alle openbare apotheken in ons land aangesloten.  
Verantwoording van de cijfers is te vinden bij het onderwerp Eerstelijnszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

  • Register gevestigde apothekers (peildatum 20-02-2020), gegevens bewerkt door het RIVM