Fysiotherapeuten: aantal werkzaam

28.200*
personen
zijn werkzaam als fysiotherapeut
Verslagjaar
2016
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat als fysiotherapeut staat ingeschreven in het BIG-register en een baan heeft, als werknemer of zelfstandige, in de zorgsector. 

  • Naar leeftijd en geslacht

Werkzame fysiotherapeuten

LeeftijdMannenVrouwen
Jonger dan 25 jaar4751080
25 tot 30 jaar18302975
30 tot 35 jaar14902955
35 tot 40 jaar11851980
40 tot 45 jaar9251565
45 tot 50 jaar8901535
50 tot 55 jaar10951765
55 tot 60 jaar14801755
60 tot 65 jaar13601195
65 jaar of ouder475185
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2016
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
6 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers voor dit kerncijfer komen tot stand door een koppeling van het BIG-register aan gegevens van het CBS over banen van werknemers en zelfstandigen. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september. Meer informatie over dit kerncijfer is te vinden op www.cbs.nl.

Bronnen

  • CBS StatLine