Fysiotherapeuten: aantal werkzaam

28.940*
personen
zijn werkzaam als fysiotherapeut
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat als fysiotherapeut staat ingeschreven in het BIG-register en een baan heeft, als werknemer of zelfstandige, in de zorgsector. 

  • Naar leeftijd en geslacht

Werkzame fysiotherapeuten

LeeftijdMannenVrouwen
Jonger dan 25 jaar5351045
25 tot 30 jaar19353040
30 tot 35 jaar16053015
35 tot 40 jaar12202185
40 tot 45 jaar9451535
45 tot 50 jaar8501515
50 tot 55 jaar10451820
55 tot 60 jaar13951655
60 tot 65 jaar14101345
65 jaar of ouder580270
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers voor dit kerncijfer komen tot stand door een koppeling van het BIG-register aan gegevens van het CBS over banen van werknemers en zelfstandigen. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september. Meer informatie over dit kerncijfer is te vinden op www.cbs.nl.

Bronnen

  • CBS StatLine