Fysiotherapeuten: aantal werkzaam

33.335*
personen
zijn werkzaam als fysiotherapeut in de zorgsector
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat als fysiotherapeut staat ingeschreven in het BIG-register en een baan heeft, als werknemer of zelfstandige, in de zorgsector. 

  • Naar leeftijd en geslacht

Werkzame fysiotherapeuten

LeeftijdMannenVrouwen
Jonger dan 25 jaar6301175
25 tot 30 jaar23153345
30 tot 35 jaar21003410
35 tot 40 jaar14902645
40 tot 45 jaar11901860
45 tot 50 jaar10201685
50 tot 55 jaar12002030
55 tot 60 jaar15251805
60 tot 65 jaar16351505
65 tot 70 jaar455240
70 jaar of ouder4010
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 juli 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers voor dit kerncijfer komen tot stand door een koppeling van het BIG-register aan gegevens van het CBS over banen van werknemers en zelfstandigen. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september. Meer informatie over dit kerncijfer is te vinden op www.cbs.nl.

Bronnen

  • CBS StatLine