Werkzame fysio

28.845* personen

zijn werkzaam als fysiotherapeut in de zorgsector
 

Verslagjaar: 2019 (*voorlopig cijfer)
Bron: CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine

fysio: aantal werkzaam

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat als fysiotherapeut staat ingeschreven in het BIG-register en een baan heeft, als werknemer of zelfstandige, in de zorgsector. 

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar
2019 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
19 maart 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden op CBS StatLine

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

De daling in 2014 is het gevolg van verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.

Bron
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m
2019 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
19 maart 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden op CBS StatLine

De cijfers voor dit kerncijfer komen tot stand door een koppeling van het BIG-register aan gegevens van het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek over banen van werknemers en zelfstandigen. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september. Meer informatie over dit kerncijfer is te vinden op www.cbs.nl.