Fysiotherapeuten: aantal werkzaam

29.290*
personen
zijn werkzaam als fysiotherapeut in de zorgsector
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat als fysiotherapeut staat ingeschreven in het BIG-register en een baan heeft, als werknemer of zelfstandige, in de zorgsector. 

  • Naar leeftijd en geslacht

Werkzame fysiotherapeuten

LeeftijdMannenVrouwen
Jonger dan 25 jaar5451055
25 tot 30 jaar20353000
30 tot 35 jaar18003065
35 tot 40 jaar12702375
40 tot 45 jaar10001635
45 tot 50 jaar8501485
50 tot 55 jaar9751790
55 tot 60 jaar12751630
60 tot 65 jaar14301375
65 tot 70 jaar405230
70 jaar of ouder4010
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 juli 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers voor dit kerncijfer komen tot stand door een koppeling van het BIG-register aan gegevens van het CBS over banen van werknemers en zelfstandigen. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september. Meer informatie over dit kerncijfer is te vinden op www.cbs.nl.

Bronnen

  • CBS StatLine