Werkzame tandartsen

9.010* personen

zijn werkzaam als tandarts in de zorgsector
 

Verslagjaar: 2022 (*voorlopig cijfer)
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Tandarts: aantal werkzaam

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat als tandarts staat ingeschreven in het BIG-register en een baan heeft, als werknemer of zelfstandige, in de zorgsector. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Het aantal werkzame tandartsen geeft een indicatie van het aanbod van eerstelijnszorg. In de eerstelijns mondzorg zijn ook mondhygiënisten werkzaam. De mondhygiënist richt zich op de preventieve mondzorg en houdt zich met name bezig met het voorkomen van aandoeningen.

Naar geslacht

Sla de grafiek Werkzame tandartsen over en ga naar de datatabel

Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 april 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden op CBS StatLine
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl

Naar geslacht en leeftijd

Sla de grafiek Werkzame tandartsen over en ga naar de datatabel

Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 april 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden op CBS StatLine
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in werkzame tandartsen over en ga naar de datatabel

Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar t/m
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 april 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden op CBS StatLine
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl

Trend naar geslacht

Sla de grafiek Trend in werkzame tandartsen over en ga naar de datatabel

Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar t/m
2022 (*voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 april 2024
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden op CBS StatLine
Eerstelijnszorg op VZinfo.nl

De cijfers voor dit kerncijfer komen tot stand door een koppeling van het BIG-register en gegevens van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) over banen van werknemers en zelfstandigen. Meer informatie over de is te vinden op www.cbs.nl.