Verloskundigen: aantal werkzaam

Het aantal werkzame verloskundigen is
3.440
Peildatum
1 januari 2018
Bron
Nivel beroepenregistraties en monitors

Dit kerncijfer betreft het aantal praktiserende verloskundigen. Dit zijn verloskundigen die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Verloskundigen en werkzaam zijn in de zorg. 

  • Naar leeftijd
  • Naar functie

Werkzame verloskundigen

LeeftijdPercentage 2018
< 256
25-2919,8
30-3419,8
35-3915
40-4411,8
45-498,5
50-548,1
55-596,2
60-643,8
65 en ouder0,9
Bron

Nivel beroepenregistraties en monitors

Peildatum
1 januari 2018
Laatste update gegevens
29 oktober 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Werkzame verloskundigen

JaarEigen praktijk/maatschapIn loondienst van een gezondheidscentrum*Klinisch werkzaam (ziekenhuis)In loondienst van een zelfstandig gevestigde verloskundige**Waarneemster
201845,13,328,15,418
Bron

Nivel Verloskundigenregistratie

*Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een geboortecentrum, gezondheidscentrum, ziekenhuis of vergelijkbare instelling/stichting
**Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een zelfstandig gevestigde verloskundige

Peildatum
1 januari 2018
Laatste update gegevens
29 oktober 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Beroepenregistraties.

Bronnen

  • Nivel beroepenregistraties en monitors

  • Nivel Verloskundigenregistratie