Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal werkzame verloskundigen is

3.940

 

Peildatum: 1 januari 2021
Bron: Nivel Beroepenregistraties en monitors

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal praktiserende verloskundigen. Dit zijn verloskundigen die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Verloskundigen en werkzaam zijn in de zorg. 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Werkzame verloskundigen over en ga naar de datatabel

Bron 
Nivel Beroepenregistraties en monitors
Peildatum 
1 januari 2021
Laatste update gegevens 
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Nivel beroepenregistraties en monitors 

Naar functie

Sla de grafiek Werkzame verloskundigen over en ga naar de datatabel

*Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een geboortecentrum, gezondheidscentrum, ziekenhuis of vergelijkbare instelling/stichting
**Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een zelfstandig gevestigde verloskundige

Bron 
Nivel Verloskundigenregistratie
Peildatum 
1 januari 2021
Laatste update gegevens 
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Nivel beroepenregistraties en monitors 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in werkzame verloskundigen over en ga naar de datatabel

In 2019 en 2020 zijn er geen enquêtes onder verloskundigen geweest, dus voor die jaren zijn er geen cijfers beschikbaar.

Bron 
Nivel Beroepenregistraties en monitors
Verslagjaar t/m 
1 januari 2021
Laatste update gegevens 
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Nivel beroepenregistraties en monitors 

Naar functie

Sla de grafiek Trend in werkzame verloskundigen over en ga naar de datatabel

In 2019 en 2020 zijn er geen enquêtes onder verloskundigen geweest, dus voor die jaren zijn er geen cijfers beschikbaar.

*Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een geboortecentrum, gezondheidscentrum, ziekenhuis of vergelijkbare instelling/stichting
**Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een zelfstandig gevestigde verloskundige

Bron 
Nivel Beroepenregistraties en monitors
Verslagjaar t/m 
1 januari 2021
Laatste update gegevens 
25 februari 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Nivel beroepenregistraties en monitors 

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Beroepenregistraties.