Zelfstandigen in de sector zorg en welzijn

128
x 1000 personen
zijn zelfstandigen in de sector zorg en welzijn
Peildatum
2018
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Dit kerncijfer betreft het aantal zelfstandigen in de sector zorg en welzijn.

  • Naar branche

Aantal zelfstandigen zorg en welzijn

AZW branchesWerkzame beroepsbevolking
Zorg en welzijn (smal)1253
Universitair medische centra72
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg232
Geestelijke gezondheidszorg98
Huisartsen en gezondheidscentra50
Overige zorg en welzijn175
Gehandicaptenzorg157
Jeugdzorg36
Sociaal werk56
Verpleging en Verzorging234
Thuiszorg143
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
28 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.

Bronnen

  • AZW StatLine