Titel (titel niet zichtbaar)

170.000 personen

zijn zelfstandigen in de sector zorg en welzijn
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal zelfstandigen in de sector zorg en welzijn (smal).

Naar branche

Sla de grafiek Aantal zelfstandigen zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

Bron 
AZW StatLine
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens
22 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Aantal zelfstandigen AZW StatLine.nl

Trends

Trend Zorg en welzijn

Sla de grafiek Trend aantal zelfstandigen zorg en welzijn over en ga naar de datatabel
  • De term Zorg en welzijn (smal), staat voor Zorg en welzijn excl. Kinderopvang
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
AZW StatLine
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens
22 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Aantal zelfstandigen AZW StatLine.nl

Trend naar branche

Sla de grafiek Trend aantal zelfstandigen zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
AZW StatLine
Verslagjaar t/m 
2023
Laatste update gegevens
22 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Aantal zelfstandigen AZW StatLine.nl

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.

De aanpassing van de enquête beroepsbevolking (EBB) leidde ertoe dat het CBS de tabel Werkzame beroepsbevolking 2010-2021 heeft stopgezet. Hierdoor is de Staat Volksgezondheid en Zorg overgestapt op de nieuwe tabel over Werkzame beroepsbevolking op CBS-StatLine. Deze nieuwe cijfers zijn ook voor de trendgrafiek gebruikt, omdat door de aanpassing van de EBB een trendbreuk is ontstaan. Daardoor ontbreken nu de jaren 2010-2012 die eerder bij dit kerncijfer in de trendgrafiek stonden.