Zelfstandigen in de sector zorg en welzijn

129*
x 1000 personen
zijn zelfstandigen in de sector zorg en welzijn
Peildatum
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Dit kerncijfer betreft het aantal zelfstandigen in de sector zorg en welzijn.

  • Naar branche

Aantal zelfstandigen zorg en welzijn

AZW branchesWerkzame beroepsbevolking
Zorg en welzijn (smal)129
Universitair medische centra1
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg12
Geestelijke gezondheidszorg15
Huisartsen en gezondheidscentra16
Overige zorg en welzijn55
Gehandicaptenzorg5
Jeugdzorg2
Sociaal werk7
Verpleging en Verzorging4
Thuiszorg11
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
28 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.

Bronnen

  • AZW StatLine