Zelfstandigen in de sector zorg en welzijn

128*
x 1000 personen
zijn zelfstandigen in de sector zorg en welzijn
Peildatum
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Dit kerncijfer betreft het aantal zelfstandigen in de sector zorg en welzijn.

  • Naar branche

Aantal zelfstandigen zorg en welzijn

AZW branchesWerkzame beroepsbevolking
Zorg en welzijn (smal)128
Universitair medische centra1
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg11
Geestelijke gezondheidszorg14
Huisartsen en gezondheidscentra15
Overige zorg en welzijn60
Verpleging, verzorging en thuiszorg14
Gehandicaptenzorg5
Jeugdzorg2
Sociaal werk7
Bron

AZW StatLine

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 juni 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

De cijfers komen uit het onderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) van het CBS. Meer informatie is te vinden op AZWStatLine.nl.

Bronnen

  • AZW StatLine