Medewerkerstevredenheid in de sector zorg en welzijn

78
procent
van de werknemers in de sector zorg en welzijn is (zeer) tevreden met het werk
Peildatum
2019 2e kwartaal
Bron
Werknemersenquete zorg en welzijn 2019

Dit kerncijfer betreft de tevredenheid van medewerkers met hun werk in de sector zorg en welzijn.

  • Naar branche medewerkerstevredenheid

Percentage (zeer) tevreden medewerkers zorg en welzijn

AZW branchesTevreden met werk
Zorg en welzijn (smal)77,8
Universitair medische centra78,4
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg79,0
Geestelijke gezondheidszorg77,6
Huisartsen, gezondheidscentra85,0
Overige zorg79,8
Gehandicaptenzorg74,2
Jeugdzorg77,5
Sociaal werk79,7
Verpleging en Verzorging76,1
Thuiszorg77,3
Bron

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)

Meer info
Peildatum
2019 2e kwartaal
Laatste update gegevens
28 november 2019
Updatefrequentie
Per half jaar

Bronnen

  • Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)

Meer informatie