Titel (titel niet zichtbaar)

78 procent

van de werknemers in de sector zorg en welzijn is (zeer) tevreden met het werk

 

Verslagjaar: 2019 2e kwartaal
Bron: Werknemersenquête zorg en welzijn 2019

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de tevredenheid van medewerkers met hun werk in de sector zorg en welzijn.

Naar branche medewerkerstevredenheid

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)
Peildatum 
2019 2e kwartaal
Laatste update gegevens 
28 november 2019
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
AZW Statline 

Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWStatLine .