Titel (titel niet zichtbaar)

77,9 procent

van de werknemers in de sector zorg en welzijn is (zeer) tevreden met het werk

 

Verslagjaar: 2023 4e kwartaal
Bron: Werknemersenquête Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de tevredenheid van medewerkers met hun werk in de sector zorg en welzijn (smal). De sector zorg en welzijn (smal) is een samenstelling van negen afzonderlijke branches die samen het terrein van de zorg en welzijn beschrijven: universitair medische centra, ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen/gezondheidscentra, overige zorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, sociaal werk en verpleging, verzorging en thuiszorg.

Naar branche

Sla de grafiek Percentage (zeer) tevreden medewerkers zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

Bron 
Werknemersenquête Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)
Peildatum 
2023 4e kwartaal
Laatste update gegevens 
26 juni 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
AZW Statline 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend percentage (zeer) tevreden medewerkers zorg en welzijn over en ga naar de datatabel

In 2020 2e kwartaal zijn de gegevens niet verzameld.
Bron 
Werknemersenquête Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)
Peildatum  t/m
2023 4e kwartaal
Laatste update gegevens 
26 juni 2024
Updatefrequentie 
Per half jaar
Meer info
AZW Statline 

Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWStatLine .