Ligduur in ziekenhuizen

De gemiddelde ligduur in ziekenhuizen is
5,2
dagen
Verslagjaar
2018
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft de gemiddelde lengte van een ziekenhuisopname, gemeten in het aantal dagen.

  • Internationaal

Gemiddelde ligduur in ziekenhuizen

Land2016
Portugal7,2
Italië6,9
Polen6,7
Slovenië6,5
Oostenrijk6,4
Finland6,3
Estland*6,1
Verenigd Koninkrijk6
Spanje5,9
Letland*5,9
Frankrijk (2015)5,7
Zweden5,6
Zwitserland5,6
Verenigde Staten (2015)5,5
Hongarije5,5
Griekenland (2012)5,2
Israël5,2
Nieuw Zeeland (2015)5,1
NEDERLAND5
Bron

OECD

  • Nieuw Zeeland, Griekenland, Zwitserland,Letland, Verenigd Koninkrijk,Polen en Italië: Deze landen hebben aan de OECD aangegeven (een deel van) de psychiatrische ziekenhuisafdelingen niet mee te nemen in de berekening.
  • Oostenrijk: Palliatieve zorg ook meegenomen.
  • Nederland: Gezond geboren baby's tellen mee in de berekening. In Nederland wordt zo'n 30% van de baby's buiten de kliniek geboren, waardoor de ligduur bij ons iets hoger zal liggen.
Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
31 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. 
Door verschillen in bron, populatie en definitie wijken de landelijke cijfers wel iets af van de Nederlandse cijfers die in de internationale vergelijking gebruikt zijn.

Bronnen

  • CBS StatLine

  • OECD