Titel (titel niet zichtbaar)

De gemiddelde ligduur in ziekenhuizen is

5,2 dagen

 

Verslagjaar:  2021
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft de gemiddelde lengte van een ziekenhuisopname, gemeten in het aantal dagen.

Trend

Sla de grafiek Trend in gemiddelde ligduur in ziekenhuizen over en ga naar de datatabel
  • Kleine wijziging in de methode vanaf 2013: buitenlanders die in Nederlandse ziekenhuizen zijn opgenomen en klinische opnamen van psychiatrie en revalidatie worden niet meer meegenomen.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagperiode t/m 
2021
Laatste update gegevens  
4 juli 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Cijfers op CBS StatLine

Internationaal

Sla de grafiek Gemiddelde ligduur in ziekenhuizen over en ga naar de datatabel
  • De internationale definitie van klinische ligduur wordt door veel landen net iets anders ingevuld, waardoor deze internationale vergelijking met enige voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd.
  • Door een verschil in berekening wijkt het internationale cijfer voor NL af van het trendcijfer.

Bron 
OECD 
Verslagperiode 
2020
Laatste update gegevens  
4 juli 2023
Updatefrequentie  
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
OECD Health Statistics

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. 
Door verschillen in bron, populatie en definitie wijken de landelijke cijfers wel iets af van de Nederlandse cijfers die in de internationale vergelijking gebruikt zijn.