Ziekenhuisbedden

Er zijn in totaal
37.753
ziekenhuisbedden
Verslagjaar
2017
Bron
Dutch Hospital Data / EJZ

Dit kerncijfer betreft het aantal bedden in algemene ziekenhuizen en bedden in UMC's.

  • Actueel
  • IC-bedden

Aantal bedden in ziekenhuizen

Soort instelling2017
UMC's6.987
Algemene ziekenhuizen30.766
Totaal37.753
Bron

Dutch Hospital Data / EJZ

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
26 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Aantal IC-bedden

Soort instelling2017
IC-bedden algemene ziekenhuizen1628
IC-bedden in UMC's428
Bron

Dutch Hospital Data / EJZ

  • Het aantal IC-bedden is inclusief intensive Care ( IC), medium care, Cardio Care Unit (CCU) en Eerste Harthulp (EHH) bedden.
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
26 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen ( EJZ) is een jaarlijkse uitvraag onder ziekenhuizen en UMC's naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. DHD verzorgt de dataverzameling voor de EJZ. In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar aantal ziekenhuisbedden. Jaarlijks worden de gegevens van het voorgaande jaar verzameld. Verantwoording van de cijfers is te vinden op www.dhd.nl.

Bronnen

  • Dutch Hospital Data / EJZ