Ziekenhuisbedden

Er zijn in totaal
39.292
ziekenhuisbedden
Verslagjaar
2016
Bron
Dutch Hospital Data / EJZ

Dit kerncijfer betreft het aantal bedden in algemene ziekenhuizen, bedden in UMC's en IC-bedden in een algemeen ziekenhuis.

  • Actueel

Aantal bedden in ziekenhuizen

Soort instelling2016
IC-bedden algemene ziekenhuizen1.714
UMC's7.312
Algemene ziekenhuizen31.980
Totaal39.292
Bron

Dutch Hospital Data / EJZ

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
2 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen ( EJZ) is een jaarlijkse uitvraag onder ziekenhuizen en UMC's naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. DHD verzorgt de dataverzameling voor de EJZ. In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar aantal ziekenhuisbedden. Jaarlijks worden de gegevens van het voorgaande jaar verzameld. Verantwoording van de cijfers is te vinden op www.dhd.nl.

Bronnen

  • Dutch Hospital Data / EJZ