2021.04.08 Dit kerncijfer is gearchiveerd.
Vanwege de actuele situatie dat er verschillende cijfers over ziekenhuisbedden in omloop zijn én dat nog besloten moet worden over de gewenste definitie voor de Staat VenZ, archiveren we dit cijfer tijdelijk om uit te zoeken wat de beste definitie en het bijpassende cijfer is.

Titel (titel niet zichtbaar)

Er zijn in totaal

39.900 ziekenhuisbedden


Verslagjaar: 2018
Bron: DigiMV, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal bedden in universitaire ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dit aantal is inclusief wiegen voor gezonde zuigelingen en IC Intensive care (Intensive care)-bedden. Vanaf 2006 zijn de bedden op de afdelingen psychiatrie van universitaire en algemene ziekenhuizen ( PAAZ/PUK) niet meegeteld. Bedden in Zelfstandige Behandel Centra, voor zover niet onderdeel van een ziekenhuisconcern,  zijn ook niet meegeteld.

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal bedden in ziekenhuizen over en ga naar de datatabel

Bron
DigiMV, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline
Verslagjaar t/m
2018
Laatste update gegevens
18 augustus 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
CBS Statline

De ziekenhuisbedden zijn op basis van DigiMV dat instellingen jaarlijks invullen en aanleveren aan het CIBG. Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) maakt deze data openbaar via Statline. Voor meer informatie zie Statline. Voorheen werd de Enquete Jaarcijfers Ziekenhuizen van DHD gebruikt als bron, maar deze bron is opgeheven. Vooralsnog is het op basis van de nieuwe bron nog niet mogelijk om een uitsplitsing naar instellingen en IC Intensive care (Intensive care)-bedden te presenteren zoals voorheen.