Ziekenhuisbedden

Er zijn in totaal
39.900
ziekenhuisbedden
Verslagjaar
2018
Bron
DigiMV, CBS Statline

Dit kerncijfer betreft het aantal bedden in universitaire ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dit aantal is inclusief wiegen voor gezonde zuigelingen en IC-bedden.Vanaf 2006 zijn de bedden op de afdelingen psychiatrie van universitaire en algemene ziekenhuizen ( PAAZ/PUK) niet meegeteld. Bedden in Zelfstandige Behandel Centra, voor zover niet onderdeel van een ziekenhuisconcern,  zijn ook niet meegeteld.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De ziekenhuisbedden zijn op basis van DigiMV dat instellingen jaarlijks invullen en aanleveren aan het CIBG. Het CBS maakt deze data openbaar via Statline. Voor meer informatie zie Statline. Voorheen werd de Enquete Jaarcijfers Ziekenhuizen van DHD gebruikt als bron, maar deze bron is opgeheven. Vooralsnog is het op basis van de nieuwe bron nog niet mogelijk om een uitsplitsing naar instellingen en IC-bedden te presenteren zoals voorheen.

Bronnen

  • DigiMV, CBS Statline

Meer informatie