Ziekenhuisbedden

Er zijn in totaal
41.103
ziekenhuisbedden
Verslagjaar
2015
Bron
Dutch Hospital Data / EJZ

Dit kerncijfer betreft het aantal bedden in algemene ziekenhuizen, bedden in UMC's en IC-bedden in een algemeen ziekenhuis.

  • Actueel

Aantal bedden in ziekenhuizen

Soort instelling2015
IC-bedden algemene ziekenhuizen1.768
UMC's7.613
Algemene ziekenhuizen33.490
Totaal41.103
Bron

Dutch Hospital Data / EJZ

Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
18 juli 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen ( EJZ) is een jaarlijkse uitvraag onder ziekenhuizen en UMC's naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. DHD verzorgt de dataverzameling voor de EJZ. In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar aantal ziekenhuisbedden. Jaarlijks worden de gegevens van het voorgaande jaar verzameld. Verantwoording van de cijfers is te vinden op www.dhd.nl.

Bronnen

  • Dutch Hospital Data / EJZ