Donoren: toestemming volgens Donorregister (titel niet zichtbaar)

8,1 miljoen personen

staan als donor geregistreerd in het Donorregister

 

Peildatum: 1 januari 2024
Bron: Donorregister

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal personen dat als orgaandonor geregistreerd staat in het Donorregister. Dit cijfer bestaat uit personen die actief toestemming geven voor donatie en personen die als geen bezwaar staan geregistreerd.

Trend

Sla de grafiek Trend aantal donoren in het Donorregister over en ga naar de datatabel
  • *Sinds 2020 is de nieuwe donorwet van kracht. In verband met herziening van de registratie wordt dit jaar niet getoond. Per 2021 worden er nieuwe categorieën gebruikt en is een vergelijking met voorgaande jaren niet meer mogelijk. 
  • Kinderen vanaf 12 jaar kunnen actief toestemming geven voor orgaandonatie. Als zij geen keuze maken, komen zij niet in het donorregister te staan. Personen van 18 jaar en ouder die geen keuze maken, komen wel in het donorregister te staan met “geen bezwaar tegen orgaandonatie”.

Bron 
Donorregister
Verslagjaar tot
2024 (peildatum 1 januari 2024)
Laatste update gegevens  
9 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Donorregister.nl

Regionaal

Donorregistraties met toestemming 1 januari 2023

 

Per gemeente, 18 jaar en ouder

Regionaal

Bron 
Donorregister
Peildatum
1 januari 2023
Laatste update gegevens  
30 oktober 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Genees- en hulpmiddelen en lichaamsmaterialen op VZinfo.nl (regionaal) 

Er zijn actuelere cijfers beschikbaar over het aantal geregistreerden op de site van het Donorregister. Die cijfers worden maandelijks geactualiseerd. Op de Staat worden de cijfers jaarlijks geactualiseerd.
Verantwoording van de trendgegevens is te vinden op Donorregister.nl.