Donoren: toestemming volgens Donorregister (titel niet zichtbaar)

8,1 miljoen personen

geven toestemming voor donatie volgens het Donorregister

 

Peildatumr: 1 januari 2023
Bron: Donorregister

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal personen van 12 jaar en ouder dat ingeschreven is in het Donorregister en toestemming geeft voor donatie (al dan niet met beperkingen).

Trend

Sla de grafiek Trend personen met toestemming in het Donorregister over en ga naar de datatabel

*Sinds 2020 is de nieuwe donorwet van kracht. In verband met herziening van de registratie wordt dit jaar niet getoond. Per 2021 worden er nieuwe categorieën gebruikt en is een vergelijking met voorgaande jaren niet meer mogelijk. 

Bron 
Donorregister
Verslagjaar tot
2023 (peildatum 1 januari 2023)
Laatste update gegevens  
20 januari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Donorregister.nl

Regionaal

Donorregistraties met toestemming 1 januari 2022

 

Per gemeente, 12 jaar en ouder

Regionaal

Bron 
Donorregister
Peildatum
1 januari 2022
Laatste update gegevens  
18 oktober 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Genees- en hulpmiddelen en lichaamsmaterialen op VZinfo.nl (regionaal) 

Er zijn actuelere cijfers beschikbaar over het aantal geregistreerden op de site van het Donorregister. Die cijfers worden maandelijks geactualiseerd. Op de Staat worden de cijfers jaarlijks geactualiseerd.
Verantwoording van de trendgegevens is te vinden op Donorregister.nl.