Orgaantransplantaties

Het aantal uitgevoerde orgaantransplantaties van postmortale donoren is
770
Verslagjaar
2019
Bron
Nederlandse Transplantatie Stichting

Dit kerncijfer betreft het aantal orgaantransplantaties (donortransplantaties) van postmortale donoren uitgevoerd in Nederland. Daarnaast wordt ook de uitsplitsing naar weefsel gepresenteerd. Dit betreft het aantal weefseltransplantaties van postmortale donoren. 

  • Naar soort orgaan
  • Naar soort weefsel

Orgaantransplantaties

JaarTotaalHart*Lever**Long***Nier****Overig*****
20197703816510545012
Bron

Nederlandse Transplantatie Stichting

* incl. hart met long
** incl. lever met pancreas
*** incl. long met lever
**** incl. nier met pancreas en nier met lever 
***** alle overige getransplanteerde organen

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
11 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Weefseltransplantaties

JaarOogweefsel (cornea)Hartklep*BotweefselHuid**
2019176013329881679
Bron

Nederlandse Transplantatie Stichting

*incl. aortakleppen, pulmonaalkleppen, patches, vaten
** in dm3

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
11 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Transplantaties 2019

Per transplantatiecentrum

Nier =  inclusief nier met lever en nier met pancreas.
Lever = inclusief lever split.

Bron

Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
4 januari 2021
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Gegevens over orgaantransplantaties komen uit het jaarverslag van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Bronnen

  • Nederlandse Transplantatie Stichting

  • Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie