Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal uitgevoerde orgaantransplantaties van postmortale donoren is

758


Verslagjaar: 2021
Bron: Nederlandse Transplantie Stichting

Orgaantransplantaties beschrijving

Dit kerncijfer betreft het aantal orgaantransplantaties (donortransplantaties) van postmortale donoren uitgevoerd in Nederland. Daarnaast wordt ook de uitsplitsing naar weefsel gepresenteerd. Dit betreft het aantal weefseltransplantaties van postmortale donoren. 

Naar soort orgaan

Sla de grafiek Orgaantransplanties over en ga naar de datatabel

* incl. hart met long
** incl. long met lever
*** incl. lever met pancreas
**** incl. nier met pancreas en nier met lever 
***** alle overige getransplanteerde organen

Bron  
Nederlandse Transplantatie Stichting
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
4 november 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Transplantatiestichting.nl 

Naar soort weefsel

Sla de grafiek Weefseltransplantaties over en ga naar de datatabel

* incl. aortakleppen, pulmonaalkleppen, patches, vaten
** incl. dm3

Bron  
Nederlandse Transplantatie Stichting
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
4 november 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Transplantatiestichting.nl 

Trend

Trend naar orgaan

Sla de grafiek Trend in orgaantransplantaties over en ga naar de datatabel

* incl. hart met long
** incl. long met lever
*** incl. lever met pancreas
**** incl. nier met pancreas en nier met lever 
***** alle overige getransplanteerde organen

Bron  
Nederlandse Transplantatie Stichting
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens 
4 november 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Transplantatiestichting.nl

Trend naar weefsel

Sla de grafiek Trend in weefseltransplantaties over en ga naar de datatabel

* incl. aortakleppen, pulmonaalkleppen, patches, vaten.
** in dm3

Bron  
Nederlandse Transplantatie Stichting
Verslagjaar t/m 
2021
Laatste update gegevens 
4 november 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Cijfers op Transplantatiestichting.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Transplantaties 2021

 

Per transplantiecentrum

Nier = inclusief nier met  (split) lever en nier met pancreas
Lever = inclusief lever split
Hart = inclusief hart met long

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
12 december 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Ziekenhuiszorg op VZinfo.nl (Regionaal)

Gegevens over orgaantransplantaties komen uit het jaarverslag van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).
Meer informatie over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 op het cijfer van 2020 is te vinden op de website van de Nederlandse Transplantatiestichting.