Donornier: wachttijd (titel niet zichtbaar)

Het percentage personen dat 2 jaar of langer op de wachtlijst staat voor een donornier is

41,1 procent

 

Verslagjaar: 2023 
Bron:  Eurotransplant 2023              

Body (titel niet zichtbaar)

Voor patiënten die wachten op een donororgaan kan lang wachten zeer ernstige gevolgen hebben, waaronder overlijden. Het beschikbaar komen van donororganen is afhankelijk van de stand van de medische wetenschap, de beschikbare ziekenhuiscapaciteit, omvang van de sterfte in de algemene bevolking, het herkennen door artsen en verpleegkundigen van potentiële donoren, de organisatie van de donatie, bereidheid van mensen om postmortaal organen af te staan, publieksvoorlichting en wetgeving. De situatie voor patiënten die wachten op een donornier is in vergelijking met patiënten die wachten op een ander orgaan uniek, omdat de beschikbaarheid van een nier ook afhangt van de bereidheid van potentiële donoren om een geschikt orgaan tijdens het leven ter beschikking te stellen.

Trend

Sla de grafiek Trend in percentage personen dat wacht op een donornier over en ga naar de datatabel

Bron 
Nederlandse Transplantatie Stichting , NTS (t/m 2021), Eurotransplant vanaf 2022
Verslagjaar t/m
2023 
Laatste update gegevens  
23 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Internationaal

Sla de grafiek Registratieduur voor donornier van landen die deelnemen aan Eurotransplant over en ga naar de datatabel

Bron 
Eurotransplant
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens  
24 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Door de coronapandemie werd er met name in maart, april en mei 2020 een dip in het aantal transplantaties gezien. Dit heeft mogelijk invloed op het kerncijfer in 2020 gehad.