Titel (titel niet zichtbaar)

25,4 miljard euro

van de zorguitgaven is toe te schrijven aan psychische- en gedragsstoornissen

 

Verslagjaar: 2017 (*geraamd cijfer)
Bron: Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer laat zien aan welke ziektegroep (ook wel diagnosegroep) uit de internationale classificatie van ziekten ( ICD-10) de meeste zorguitgaven zijn toe te schrijven. Onder de hoofdgroep Psychische- en gedragsstoornissen vallen ook de zorguitgaven voor dementie en verstandelijke beperkingen.

Zorguitgaven naar ziektegroep

Sla de grafiek Zorguitgaven naar ICD-10 hoofdgroep over en ga naar de datatabel

*De uitgaven aan dementie en verstandelijke beperkingen vallen in  de Kosten van Ziektenstudie onder psychische stoornissen.
**De groep 'niet toewijsbaar, niet ziektegerelateerd' gaat  o.a. om uitgaven die (nog) niet of moeilijk aan diagnose zijn te koppelen.

Bron
Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2017 (*geraamd cijfer)
Laatste update gegevens 
3 november 2020 
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Kosten van Ziektenstudie op VZinfo.nl

Zorguitgaven naar zorgsector binnen ziektegroep

Sla de grafiek Zorguitgaven naar zorgsector voor ICD-10 hoofdgroep met de meeste zorguitgaven over en ga naar de datatabel

Bron
Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2017 (*geraamd cijfer)
Laatste update gegevens 
3 november 2020 
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Kosten van Ziektenstudie op VZinfo.nl

De Kosten van Ziektenstudie deelt de totale Nederlandse zorguitgaven toe aan gebruik van zorg (diagnose, leeftijd en geslacht) en aanbod van zorg (sector, zorgfunctie en financieringsvorm) met behulp van data uit zorgregistraties. Cijfers over zorguitgaven komen uit CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Zorgrekeningen. Voor presentatie op de Staat is een brede definitie van zorguitgaven gekozen; waarin alle publieke en private uitgaven aan gezondheidszorg, welzijnsactiviteiten, jeugdzorg en kinderopvang worden meegenomen. Voor meer informatie over deze studie, beschikbare definities van/perspectieven op zorguitgaven en verantwoording van deze cijfers zie de Kosten van Ziektenstudie op VZinfo.nl.