Uitgaven naar ziektegroepen

25,4
miljard euro
van de zorguitgaven is toe te schrijven aan psychische- en gedragsstoornissen
Verslagjaar
2017
Bron
Kosten van Ziektenstudie, RIVM

Dit kerncijfer laat zien aan welke ziektegroep (ook wel diagnosegroep) uit de internationale classificatie van ziekten ( ICD-10) de meeste zorguitgaven zijn toe te schrijven. Onder de hoofdgroep Psychische- en gedragsstoornissen vallen ook de zorguitgaven voor dementie en verstandelijke beperkingen.

  • Zorguitgaven naar ziektegroep
  • Zorguitgaven naar zorgsector binnen ziektegroep

Zorguitgaven naar ICD-10 hoofdgroep

Diagnosemln euro
Totaal psychische stoornissen25412,4
Totaal hartvaatstelsel10242,4
Totaal bewegingsstelsel en bindweefsel6568,8
Totaal spijsverteringsstelsel6016,5
Totaal zenuwstelsel en zintuigen5887,4
Totaal nieuwvormingen5878,9
Totaal ademhalingswegen2979,9
Totaal ongevalsletsel en vergiftigingen2882,8
Totaal urogenitaal systeem2772,9
Totaal stofwisselingsziekten2499,5
Totaal zwangerschap, bevalling, kraambed1828,2
Totaal sympt., onvolledige ziektebeelden1681,5
Totaal infectie-, parasitaire ziekten1513,4
Totaal huid en subcutis1431,7
Totaal congenitale afwijkingen508,4
Totaal bloed en bloedvormende organen450,9
Totaal aandoeningen perinatale periode202,6
Totaal niet toewijsbaar, gerelateerd18134,6
Bron

Kosten van Ziektenstudie, RIVM

*De groep 'niet toewijsbaar, niet ziektegerelateerd' gaat  o.a. om uitgaven die (nog) niet of moeilijk aan diagnose zijn te koppelen.
**De uitgaven aan dementie en verstandelijke beperkingen vallen in  de Kosten van Ziektenstudie onder psychische stoornissen.

Verslagjaar
2017 (*geraamd cijfer)
Laatste update gegevens
3 november 2020
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar

Zorguitgaven naar zorgsector voor ICD-10 hoofdgroep met de meeste zorguitgaven

Diagnosemln euro
Totaal openbare zorg en preventie69,9
Totaal eerstelijnszorg365,6
Ziekenhuis-,medisch specialistische zorg428,7
Ouderenzorg9197,6
Gehandicaptenzorg7865,8
Geestelijke gezondheidszorg5734,7
Totaal genees- en hulpmiddelen372
Totaal ambulancezorg en vervoer3,3
Totaal overige zorgaanbieders349
Beheersorganisaties359,2
Totaal welzijnszorg666,5
Bron

Kosten van Ziektenstudie, RIVM

Verslagjaar
2017 (*geraamd cijfer)
Laatste update gegevens
3 november 2020
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De Kosten van Ziekten studie deelt de totale Nederlandse zorguitgaven toe aan gebruik van zorg (diagnose, leeftijd en geslacht) en aanbod van zorg (sector, zorgfunctie en financieringsvorm) met behulp van data uit zorgregistraties. Cijfers over zorguitgaven komen uit CBS Zorgrekeningen. Voor meer informatie over deze studie en verantwoording van deze cijfers zie de Kosten van Ziektenstudie op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Kosten van Ziektenstudie, RIVM