Titel (titel niet zichtbaar)

1,5 miljard euro

voor uitgaven aan zorg voor zwangerschap, bevalling en kraambed

 

Verslagjaar: 2019
Bron: Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Body (titel niet zichtbaar)

Het kerncijfer zegt iets over alle uitgaven aan zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kosten van complicaties en kosten van reguliere zorg, omdat dit onderscheid in de bron niet voor handen is.

Naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar sector over en ga naar de datatabel

*De uitgaven aan kraamzorg vallen binnen de Kosten van Ziektenstudie onder de ouderenzorg.

Bron 
Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2019 
Laatste update gegevens 
14 september 2022 
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Kosten van Ziektenstudie op VZinfo.nl

Naar zorgfase

Sla de grafiek Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar zorgfase over en ga naar de datatabel

Bron 
Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
14 september 2022
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Kosten van Ziektenstudie op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed over de jaren over en ga naar de datatabel

*Er heeft geen Kosten van Ziektenstudie plaatsgevonden over het jaar 2009.
**De cijfers over 2013 en 2017 zijn tussentijds (geraamde) cijfers gebaseerd op het raamwerk (de kosteneenheden en verdeelsleutels) van de Kosten van Ziektenstudie van respectievelijk 2011 en 2015.

Bron
Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens 
28 september 2022
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar
Meer info
Kosten van Ziektenstudie op VZinfo.nl

De Kosten van Ziektenstudie deelt de totale Nederlandse zorguitgaven toe aan gebruik van zorg (diagnose, leeftijd en geslacht) en aanbod van zorg (sector, zorgfunctie en financieringsvorm) met behulp van data uit zorgregistraties. Cijfers over zorguitgaven komen uit CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Zorgrekeningen. Voor presentatie op de Staat is een brede definitie van zorguitgaven gekozen; waarin alle publieke en private uitgaven aan gezondheidszorg, welzijnsactiviteiten, jeugdzorg en kinderopvang worden meegenomen. Voor meer informatie over deze studie, beschikbare definities van/perspectieven op zorguitgaven en verantwoording van deze cijfers zie Kosten van ziekten | Volksgezondheid en Zorg  op VZinfo.nl.