Titel (titel niet zichtbaar)

1,8 miljard euro

voor uitgaven aan zorg voor zwangerschap, bevalling en kraambed

 

Verslagjaar: 2017 (*geraamd cijfer)
Bron: Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Body (titel niet zichtbaar)

Het kerncijfer zegt iets over alle uitgaven aan zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kosten van complicaties en kosten van reguliere zorg, omdat dit onderscheid in de bron niet voor handen is.

Naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar sector over en ga naar de datatabel

*De uitgaven aan kraamzorg vallen binnen de Kosten van Ziektenstudie onder de ouderenzorg.

Bron 
Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2017 (*geraamd cijfer) 
Laatste update gegevens 
7 april 2020 
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Kosten van Ziektenstudie op VZinfo.nl

Naar zorgfase

Sla de grafiek Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar zorgfase over en ga naar de datatabel

Bron 
Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2017 (*geraamd cijfer) 
Laatste update gegevens 
7 april 2020 
Updatefrequentie 
Een maal per vier jaar
Meer info
Kosten van Ziektenstudie op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed over en ga naar de datatabel

Bron
Kosten van Ziektenstudie, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar
2017 (*geraamd cijfer)
Laatste update gegevens 
7 april 2020
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar
Meer info
Kosten van Ziektenstudie op VZinfo.nl

Cijfers over zorguitgaven komen uit CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Zorgrekeningen. Toedeling aan sectoren en zorgfase is gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu binnen de Kosten van Ziektenstudie. Het cijfer over 2017 is een tussentijds (geraamd) cijfer gebaseerd op het raamwerk (de kosteneenheden en verdeelsleutels) van de Kosten van Ziektenstudie 2015. Meer informatie over deze studie en de verantwoording van de cijfers is te vinden op het onderdeel Kosten van Ziekten op VZinfo.nl.