Uitgaven aan zorg rond zwangerschap

1,8
miljard euro
voor uitgaven aan zorg voor zwangerschap, bevalling en kraambed
Verslagjaar
2017 (*geraamd cijfer)
Bron
Kosten van Ziektenstudie, RIVM

Het kerncijfer zegt iets over alle uitgaven aan zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kosten van complicaties en kosten van reguliere zorg , omdat dit onderscheid in de bron niet voor handen is.

  • Naar sector
  • Naar zorgfase

Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar sector

SectorZorguitgaven (miljoen euro)
Openbare zorg en preventie5,2
Eerstelijnszorg278,3
Ziekenhuis- en medisch specialistische zorg1084,4
Ouderenzorg*299,2
Genees- en hulpmiddelen49,9
Ambulancezorg en vervoer4,8
Overige zorgaanbieders33,3
Beheersorganisaties67,9
Welzijnszorg5,2
Bron

Kosten van Ziektenstudie, RIVM

*De uitgaven aan kraamzorg vallen binnen de Kosten van Ziektenstudie onder de ouderenzorg.

Verslagjaar
2017 (*geraamd cijfer)
Laatste update gegevens
7 april 2020
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar

Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar zorgfase

Zorguitgaven van zorg rond de zwangerschap naar zorgfase
ZorgfaseZorguitgaven (miljoen euro)
Zwangerschap630,7
Bevalling680,3
Kraambed374,8
Anticonceptie142,3
Bron

Kosten van Ziektenstudie, RIVM

Verslagjaar
2017 (*geraamd cijfer)
Laatste update gegevens
7 april 2020
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Cijfers over zorguitgaven komen uit CBS Zorgrekeningen. Toedeling aan sectoren en zorgfase is gemaakt door het RIVM binnen de Kosten van Ziektenstudie. Het cijfer over 2017 is een tussentijds (geraamd) cijfer gebaseerd op het raamwerk (de kosteneenheden en verdeelsleutels) van de Kosten van Ziektenstudie 2015. Meer informatie over deze studie en de verantwoording van de cijfers is te vinden op het onderdeel Kosten van Ziekten op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Kosten van Ziektenstudie, RIVM