Geboorten

Het aantal geboorten is
166.331
Verslagjaar
2018
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal geboorten na een zwangerschapsduur van 28 of meer weken, ongeacht de levensvatbaarheid van de kinderen. Het gaat dus zowel om levend- als doodgeborenen.

  • Naar een- en meerlingen
  • Naar leeftijd moeder
  • BIG 2, vroeggeboorten en/of laag geboortegewicht

Aantal geboorten

PeriodenTotaal meervoudige geboortenEnkelvoudige geboorten
20182545163786
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
8 augustus 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Aantal levendgeborenen naar leeftijd moeder

PeriodenJonger dan 20 jaar20 tot 25 jaar25 tot 30 jaar30 tot 35 jaar35 tot 40 jaar40 tot 45 jaar45 jaar of ouder
2018950112234597468110347157089464
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
8 augustus 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Percentage BIG 2, vroeggeboorten en/of laag geboortegewicht (duur zwangerschap)

Bij levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken
GeboortenPercentage
BIG2*16,5
Vroeggeboorten 7,2
Laag geboortegewicht duur zwangerschap11,3
Laag geboortegewicht 6,2
Bron

Perined 

*Het percentage voor BIG2 betreft alleen levendgeborenen.

  • BIG2 = een combinatiemaat van vroeggeboorte (zwangerschapsduur<37weken) en/of laag gewicht voor de zwangerschapsduur (een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven, de Hoftiezer-gewichtspercentielen). 
  • Laag geboortegewicht = geboortegewicht <2500 gram (ongeacht de zwangerschapsduur).
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
24 april 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Cijfers over het aantal geboorten, een- en meerlingen en leeftijd van de moeder zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. De uitsplitsingen naar leeftijd van de moeder bij geboorten is alleen beschikbaar voor levendgeborenen, de som van alle geboorten wijkt bij deze grafieken dus af van het kerncijfer. De gegevens van het CBS gaan over geboorten uit vrouwen die ten tijde van de bevalling in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar de bevalling heeft plaatsgevonden. Daarentegen worden bevallingen in Nederland van vrouwen die niet in een gemeentelijk bevolkingsregister zijn opgenomen niet meegeteld. De uitsplitsingen naar BIG2, vroeggeboorte en laag geboortegewicht (duur zwangerschap) komen uit het Jaarboek Zorg van Perined.nl.

Voor verantwoording van de cijfers zie CBS Statline en Perined.

Bronnen

  • CBS StatLine

  • Perined