Geboorten

Het aantal geboorten is
167.595
Verslagjaar
2017
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal geboorten na een zwangerschapsduur van 28 of meer weken, ongeacht de levensvatbaarheid van de kinderen. Het gaat dus zowel om levend- als doodgeborenen.

  • Naar een- en meerlingen
  • Naar leeftijd moeder
  • Vroeggeboorte en laag geboortegewicht

Aantal geboorten

PeriodenTotaal meervoudige geboortenEnkelvoudige geboorten
20172587165008
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
5 juni 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Aantal geboorten naar leeftijd moeder

levendgeborenen
PeriodenJonger dan 20 jaar20 tot 25 jaar25 tot 30 jaar30 tot 35 jaar35 tot 40 jaar40 tot 45 jaar45 jaar of ouder
20171023117224719767575349056941473
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
5 juni 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Percentage vroeggeboorten en laag geboortegewicht

GeboortenPercentage
Baby's met laag geboortegewicht (<2500 gram)5,9
Vroeggeboorten (<37 weken)6,9
Bron

Perined 

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
7 februari 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Cijfers over het aantal geboorten, een- en meerlingen en leeftijd van de moeder zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. De uitsplitsingen naar leeftijd van de moeder bij geboorten is alleen beschikbaar voor levendgeborenen, de som van alle geboorten wijkt bij deze grafieken dus af van het kerncijfer. De gegevens van het CBS gaan over geboorten uit vrouwen die ten tijde van de bevalling in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar de bevalling heeft plaatsgevonden. Daarentegen worden bevallingen in Nederland van vrouwen die niet in een gemeentelijk bevolkingsregister zijn opgenomen niet meegeteld. De uitsplitsingen naar vroeggeboorte en laag geboortegewicht komen uit het Jaarboek Zorg van Perined.nl.

Voor verantwoording van de cijfers zie CBS Statline en Perined.

Bronnen

  • CBS StatLine

  • Perined