Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal geboorten is

166.466

 

Verslagjaar: 2020
Bron: CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal geboorten na een zwangerschapsduur van 28 of meer weken, ongeacht de levensvatbaarheid van de kinderen. Het gaat dus zowel om levend- als doodgeborenen.

Naar een- en meerlingen

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
17 september 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geboorte op CBS StatLine 

Naar leeftijd moeder

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
17 september 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geboorte op CBS StatLine 

Trend

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens 
17 september 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geboorte op CBS StatLine 

Naar leeftijd moeder

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens 
17 september 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geboorte, leeftijd moeder op CBS StatLine 

Cijfers over het aantal geboorten, een- en meerlingen en leeftijd van de moeder zijn gebaseerd op cijfers van het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. De uitsplitsingen naar leeftijd van de moeder bij geboorten is alleen beschikbaar voor levendgeborenen, de som van alle geboorten wijkt bij deze grafieken dus af van het kerncijfer. De gegevens van het CBS gaan over geboorten uit vrouwen die ten tijde van de bevalling in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar de bevalling heeft plaatsgevonden. Daarentegen worden bevallingen in Nederland van vrouwen die niet in een gemeentelijk bevolkingsregister zijn opgenomen niet meegeteld.