Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal geboorten is

165.365

 

Verslagjaar: 2022
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal geboorten na een zwangerschapsduur van 28 of meer weken, ongeacht de levensvatbaarheid van de kinderen. Het gaat dus zowel om levend- als doodgeborenen.

Naar een- en meerlingen

Sla de grafiek Aantal geboorten over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
21 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geboorte op CBS StatLine 

Naar leeftijd moeder

Sla de grafiek Aantal levendgeborenen naar leeftijd moeder over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2022
Laatste update gegevens 
21 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geboorte op CBS StatLine 

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal geboorten over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar t/m 
2022
Laatste update gegevens 
21 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geboorte op CBS StatLine 

Naar leeftijd moeder

Sla de grafiek Trend in aantal levendgeborenen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar t/m 
2022
Laatste update gegevens 
21 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Geboorte op CBS StatLine 

Cijfers over het aantal geboorten, een- en meerlingen en leeftijd van de moeder zijn gebaseerd op cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). De uitsplitsingen naar leeftijd van de moeder bij geboorten is alleen beschikbaar voor levendgeborenen, de som van alle geboorten wijkt bij deze grafieken dus af van het kerncijfer. De gegevens van het CBS gaan over geboorten uit vrouwen die ten tijde van de bevalling in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar de bevalling heeft plaatsgevonden. Daarentegen worden bevallingen in Nederland van vrouwen die niet in een gemeentelijk bevolkingsregister zijn opgenomen niet meegeteld. 

Meer informatie over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease)-19 op het cijfer van 2021 is te vinden op CBS