Geboorten

Het aantal geboorten is
167.588
Verslagjaar
2019
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal geboorten na een zwangerschapsduur van 28 of meer weken, ongeacht de levensvatbaarheid van de kinderen. Het gaat dus zowel om levend- als doodgeborenen.

  • Naar een- en meerlingen
  • Naar leeftijd moeder

Aantal geboorten

PeriodenTotaal meervoudige geboortenEnkelvoudige geboorten
20192476165112
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
17 augustus 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Aantal levendgeborenen naar leeftijd moeder

PeriodenJonger dan 20 jaar20 tot 25 jaar25 tot 30 jaar30 tot 35 jaar35 tot 40 jaar40 tot 45 jaar45 jaar of ouder
2019915106854530069205357327356487
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
17 augustus 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Cijfers over het aantal geboorten, een- en meerlingen en leeftijd van de moeder zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. De uitsplitsingen naar leeftijd van de moeder bij geboorten is alleen beschikbaar voor levendgeborenen, de som van alle geboorten wijkt bij deze grafieken dus af van het kerncijfer. De gegevens van het CBS gaan over geboorten uit vrouwen die ten tijde van de bevalling in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar de bevalling heeft plaatsgevonden. Daarentegen worden bevallingen in Nederland van vrouwen die niet in een gemeentelijk bevolkingsregister zijn opgenomen niet meegeteld. Voor verantwoording van de cijfers zie CBS Statline.

Bronnen

  • CBS StatLine