Titel (titel niet zichtbaar)

168.838  vrouwen

zijn bevallen
 

Verslagjaar: 2021
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Bevallingen beschrijving

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal vrouwen dat in het verslagjaar is bevallen.

Naar plaats

Sla de grafiek Percentage bevallingen naar plaats van bevallen over en ga naar de datatabel

Het betreft hier bevallingen bij alle kinderen geboren  bij een zwangerschapsduur van >=24 weken.

Bron  
Perined, 15-12-2022 geraadpleegd via www.peristat.nl
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens 
5 januari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Perined op www.peristat.nl

Naar wijze

Sla de grafiek Percentage bevallingen naar wijze van bevallen over en ga naar de datatabel

Het betreft hier bevallingen bij alle kinderen  geboren  bij een zwangerschapsduur van >=24 weken.

Bron  
Perined, 15-12-2022 geraadpleegd via www.peristat.nl
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens 
5 januari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Perined op www.peristat.nl

Trend

Trend naar plaats

Sla de grafiek Trend naar plaats van bevallen over en ga naar de datatabel

Het betreft hier bevallingen bij alle kinderen  geboren  bij een zwangerschapsduur van >=24 weken.

Bron  
Perined, 15-12-2022 geraadpleegd via www.peristat.nl
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens 
5 januari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Perined op www.peristat.nl

Trend naar wijze

Sla de grafiek Trend naar wijze van bevallen over en ga naar de datatabel

Het betreft hier bevallingen bij alle kinderen  geboren  bij een zwangerschapsduur van >=24 weken.

Bron  
Perined, 15-12-2022 geraadpleegd via www.peristat.nl
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens 
5 januari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Perined op www.peristat.nl

Gegevens over bevallingen naar lijn, plaats en wijze komen uit de Perinatale Registratie van Perined, geraadpleegd via www.peristat.nl.

Vanaf 2021 kunnen de cijfers afwijken van wat er voorheen op de Staat stond, omdat we in navolging van Perined zijn overgegaan van een zwangerschapsduur-grens van 22 naar 24 weken. 
Doordat Perined een dynamische databank is met naleveringen worden bij nieuwe updates van peristat.nl de cijfers van voorgaande jaren herberekend, wat kan leiden tot kleine verschuivingen in de aantallen.