Titel (titel niet zichtbaar)

162.687  vrouwen

zijn bevallen
 

Verslagjaar: 2020
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Bevallingen beschrijving

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal vrouwen dat in het verslagjaar is bevallen.

Naar plaats

Sla de grafiek Percentage bevallingen naar plaats van bevallen over en ga naar de datatabel

Het betreft hier bevallingen bij alle kinderen  geboren  bij een zwangerschapsduur van >=22 weken of indien ontbrekend >500 gram.

Bron  
Perined
Verslagjaar  
2020 
Laatste update gegevens 
3 december 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl

Naar wijze

Sla de grafiek Percentage bevallingen naar wijze van bevallen over en ga naar de datatabel

Het betreft hier bevallingen bij alle kinderen  geboren  bij een zwangerschapsduur van >=22 weken of indien ontbrekend >500 gram.

Bron  
Perined
Verslagjaar 
2020
Laatste update gegevens 
3 december 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl

Trend

Trend naar plaats

Sla de grafiek Trend naar plaats van bevallen over en ga naar de datatabel

Het betreft hier bevallingen bij alle kinderen  geboren  bij een zwangerschapsduur van >=22 weken of indien ontbrekend >500 gram.

Bron  
Perined
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens 
3 december 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl

Trend naar wijze

Sla de grafiek Trend naar wijze van bevallen over en ga naar de datatabel

Het betreft hier bevallingen bij alle kinderen  geboren  bij een zwangerschapsduur van >=22 weken of indien ontbrekend >500 gram.

Bron  
Perined
Verslagjaar t/m 
2020
Laatste update gegevens 
3 december 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl

Gegevens over bevallingen naar lijn, plaats en wijze komen uit de Perinatale Registratie van Perined. Zie Jaarboek Zorg van Perined.nl en www.peristat.nl.