Bevallingen

166.694
vrouwen
zijn bevallen
Verslagjaar
2016
Bron
Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal vrouwen dat in het verslagjaar is bevallen. 

  • Naar plaats
  • Naar wijze

Percentage bevallingen naar plaats van bevallen

Plaats van bevallenPercentage
1e lijn thuisbevalling12,7
1e lijn poliklinische bevalling17,3
Totaal 1e lijn30
Totaal 2e lijn70
Bron

Perined 

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
7 februari 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Percentage bevallingen naar wijze van bevallen

Wijze van bevallenPercentage
Spontaan76
Kunstverlossing8
Sectio caesarea16
Bron

Perined 

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
7 februari 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Bronnen

  • Perined