Titel (titel niet zichtbaar)

161.720  vrouwen

zijn bevallen
 

Verslagjaar: 2019
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Bevallingen beschrijving

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal vrouwen dat in het verslagjaar is bevallen.

Naar plaats

Sla de grafiek Percentage bevallingen naar plaats van bevallen over en ga naar de datatabel
  • De percentages tellen niet op tot 100% omdat gegevens over lijn en plaats van bevallen soms ontbreken.

Bron  
Perined
Verslagjaar  
2019 
Laatste update gegevens 
20 december 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl

Naar wijze

Sla de grafiek Percentage bevallingen naar wijze van bevallen over en ga naar de datatabel

Bron  
Perined
Verslagjaar 
2018
Laatste update gegevens 
24 januari 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl

Trend

Trend naar plaats

Sla de grafiek Trend naar plaats van bevallen over en ga naar de datatabel
  • Let op: 1e lijn thuis was tot en met 2015 onderverdeeld in 1e lijn thuisbevalling bij een verloskundige en 1e lijn thuisbevalling bij huisarts. 1e lijn geb.centrum/polikl/onbekend is een samenvoeging van drie categorieën die tot en met 2015 apart werden weergegeven.
  • De percentages tellen niet op tot 100% omdat gegevens over lijn en plaats van bevallen soms ontbreken.

Bron  
Perined
Verslagjaar t/m 
2019 
Laatste update gegevens 
20 december 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl

Trend naar wijze

Sla de grafiek Trend naar wijze van bevallen over en ga naar de datatabel

Bron  
Perined
Verslagjaar t/m 
2018
Laatste update gegevens 
24 januari 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Jaarboeken Zorg op Perined.nl

Gegevens over bevallingen naar lijn, plaats en wijze komen uit de Perinatale Registratie van Perined. Zie Jaarboek Zorg van Perined.nl.