Bevallingen

163.826
vrouwen
zijn bevallen
Verslagjaar
2017
Bron
Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal vrouwen dat in het verslagjaar is bevallen. 

  • Naar plaats
  • Naar wijze

Percentage bevallingen naar plaats van bevallen

Plaats van bevallenPercentage
1e lijn thuisbevalling12,7
1e lijn poliklinische bevalling15,1
Totaal 1e lijn27,8
Totaal 2e lijn71,5
Bron

Perined 

  • De percentages tellen niet op tot 100% omdat gegevens over lijn en plaats van bevallen soms ontbreken.
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
18 februari 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Percentage bevallingen naar wijze van bevallen

Wijze van bevallenPercentage
Spontaan74,5
Kunstverlossing7
Sectio caesarea15,2
Onbekend3,3
Bron

Perined 

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
18 februari 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Gegevens over bevallingen naar lijn, plaats en wijze komen uit de Perinatale Registratie van Perined. Zie Jaarboek Zorg van Perined.nl.

Bronnen

  • Perined