Geboorten: BIG2 (vroeggeboorten en/of laag geboortegewicht)(titel niet zichtbaar)

14,8 procent

van de levend- en doodgeborenen wordt te vroeg en/of met te laag geboortegewicht geboren
 

Verslagjaar: 2021
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Geboorten: BIG2 (beschrijving)

Het percentage BIG2 betreft een combinatiemaat van vroeggeboorte (een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken) en/of een laag gewicht voor de duur van de zwangerschap (een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de Hoftiezer geboortegewichtcurven).

BIG2 vroeggeboorten en/of laag geboortegewicht

Sla de grafiek BIG2, vroeggeboorten en/of laag geboortegewicht over en ga naar de datatabel
  • BIG2 = een combinatiemaat van vroeggeboorte (zwangerschapsduur <37weken) en/of laag gewicht voor de zwangerschapsduur (een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven, de Hoftiezer-gewichtspercentielen). 
  • Laag geboortegewicht = geboortegewicht <2500 gram (ongeacht de zwangerschapsduur).

Bron  
Perined, 15-12-2022 geraadpleegd via www.peristat.nl
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens 
5 januari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Perined op www.peristat.nl
Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in percentage vroeggeboorten en laag geboortegewicht over en ga naar de datatabel

* (<p10 Hoftiezer)

Bron  
Perined, 15-12-2022 geraadpleegd via www.peristat.nl
Verslagjaar  
2021
Laatste update gegevens 
5 januari 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Perined op www.peristat.nl
Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging op VZinfo.nl

 

Internationaal

Vroeggeboorten internationaal

Sla de grafiek Vroeggeboorten internationaal over en ga naar de datatabel
  • VK = Verenigd Koninkrijk

Bron  
Euro-Peristat, 2022
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
5 januari 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Vroeggeboorte op VZinfo.nl | Internationaal
European Perinatal Health Report 2015-2019, Euro-Peristat 2022

Laag geboortegewicht internationaal

Sla de grafiek Laag geboortegewicht internationaal over en ga naar de datatabel
  • VK = Verenigd Koninkrijk

Bron  
Euro-Peristat, 2022
Verslagjaar 
2019
Laatste update gegevens 
5 januari 2023
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Vroeggeboorte op VZinfo.nl | Internationaal
European Perinatal Health Report 2015-2019, Euro-Peristat 2022

De Hoftiezer-gewichtspercentielen zijn curven die weergeven wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht. Gegevens over BIG2, vroeggeboorte en en laag geboortegewicht (duur zwangerschap)  komen uit de Perinatale Registratie van Perined, geraadpleegd via www.peristat.nl

Vanaf 2021 kunnen de cijfers afwijken van wat er voorheen op de Staat stond, omdat we in navolging van Perined zijn overgegaan van een zwangerschapsduur-grens van 22 naar 24 weken. 
Doordat Perined een dynamische databank is met naleveringen worden bij nieuwe updates van peristat.nl de cijfers van voorgaande jaren herberekend, wat kan leiden tot kleine verschuivingen in de aantallen.