Eerstelijnsverblijf

Het aantal personen dat gebruik maakt van eerstelijnsverblijf is
36.685*
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat in het verslagjaar gebruik maakt van eerstelijnsverblijf ( Zvw-gefinancierd) in natura. Eerstelijnsverblijf kan gebruikt worden indien kortdurend verblijf medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg. Het gaat om zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar zorgprestatie

Eerstelijnsverblijf naar geslacht

GeslachtPersonen met gebruik, in jaar
Totaal mannen en vrouwen36685
Mannen12980
Vrouwen23705
Bron

Monitor Langdurige Zorg

Peildatum
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Eerstelijnsverblijf naar leeftijd

LeeftijdMannenVrouwen
Jonger dan 65 jaar15751670
65 tot 70 jaar9451185
70 tot 75 jaar14952250
75 tot 80 jaar18803175
80 tot 85 jaar25604810
85 tot 90 jaar26205600
90 jaar of ouder19105015
Bron

Monitor Langdurige Zorg

Peildatum
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Eerstelijnsverblijf naar zorgprestatie

Zorgprestatie eerstelijnsverblijfPersonen met gebruik, in jaar
Laag complex12405
Hoog complex19610
Palliatief terminale zorg6420
Bron

Monitor Langdurige Zorg

Peildatum
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De gegevens over het gebruik van eerstelijnsverblijf zijn afkomstig van Vektis. De gegevens betreffen alle door de zorgverzekeraars goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties. Meer informatie over de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg.

Bronnen

  • Monitor Langdurige Zorg