Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal personen dat gebruik maakt van eerstelijnsverblijf is

35.120*

 

Verslagjaar: 2022 (* voorlopig cijfer)
Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat in het verslagjaar gebruik maakt van eerstelijnsverblijf ( Zvw-gefinancierd) in natura. Eerstelijnsverblijf kan gebruikt worden indien kortdurend verblijf medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg. Het gaat om zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg. 

Naar geslacht

Sla de grafiek Eerstelijnsverblijf naar geslacht over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gebruik Zvw-eerstelijnsverblijf op MLZ StatLine 

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Eerstelijnsverblijf naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gebruik Zvw-eerstelijnsverblijf op MLZ StatLine 

Naar zorgprestatie

Sla de grafiek Eerstelijnsverblijf naar zorgprestatie over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gebruik Zvw-eerstelijnsverblijf op MLZ StatLine 

Trend

Trend naar geslacht

Sla de grafiek Eerstelijnsverblijf trend naar geslacht over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gebruik Zvw-eerstelijnsverblijf op MLZ StatLine 

Trend naar leeftijd

Sla de grafiek Eerstelijnsverblijf trend naar leeftijd over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gebruik Zvw-eerstelijnsverblijf op MLZ StatLine 

Trend naar zorgprestatie

Sla de grafiek Eerstelijnsverblijf trend naar zorgprestatie over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gebruik Zvw-eerstelijnsverblijf op MLZ StatLine 

De gegevens over het gebruik van eerstelijnsverblijf zijn afkomstig van Vektis. De gegevens betreffen alle door de zorgverzekeraars goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties. Meer informatie over de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg .