Titel (titel niet zichtbaar)

3,7 keer per jaar

hebben mensen gemiddeld contact met een medisch specialist

 

Verslagjaar:  2021
Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het gemiddeld aantal contacten dat een persoon in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum heeft gehad met een medisch specialist. Contacten met de specialist kunnen plaatsvinden op de polikliniek, op een afdeling in het ziekenhuis, op de spoedeisende hulp, in een praktijk buiten het ziekenhuis of in een privékliniek. Contacten met specialisten tijdens een ziekenhuis- of dagopname tellen niet mee.

Naar geslacht

Sla de grafiek Gemiddeld aantal contacten met medisch specialist over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
8 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Gemiddeld aantal contacten met medisch specialist over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
8 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Naar opleidingsniveau

Sla de grafiek Gemiddeld aantal contacten met medisch specialist over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
8 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in gemiddeld aantal contacten met medisch specialist over en ga naar de datatabel

De cijfers van 2020 en 2021 zijn mogelijk beïnvloed door de COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 pandemie.
Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar  t/m
2021
Laatste update gegevens 
8 maart 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Gezondheid en zorggebruik op CBS StatLine 

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Meer informatie over de Gezondheidsenquête vindt u op CBS.nl

Meer informatie over het effect van COVID coronavirus disease (coronavirus disease )-19 op het cijfer van 2020 en de correcties daarvoor is te vinden in de CBS publicatie 'Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020'. De cijfers van 2021 zijn mogelijk ook beïnvloed door corona(maatregelen). Daar is door het CBS op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020; zie daarvoor eerdergenoemde bron.