Specialist: aantal contacten

3,8
keer per jaar
hebben mensen gemiddeld contact met een specialist
Verslagjaar
2018
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het gemiddeld aantal contacten dat een persoon in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum heeft gehad met een specialist. Contacten met de specialist kunnen plaatsvinden op de polikliniek, op een afdeling in het ziekenhuis, op de spoedeisende hulp, in een praktijk buiten het ziekenhuis of in een privékliniek. Contacten met specialisten tijdens een ziekenhuis- of dagopname tellen niet mee

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar opleidingsniveau

Gemiddeld aantal contacten met specialist

PeriodenMannenVrouwen
20183,24,3
Bron

  CBS StatLine 

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
7 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gemiddeld aantal contacten met specialist

Persoonskenmerken2018
Leeftijd: 0 tot 4 jaar1,3
Leeftijd: 4 tot 12 jaar2,8
Leeftijd: 12 tot 16 jaar2,3
Leeftijd: 16 tot 20 jaar2,8
Leeftijd: 20 tot 30 jaar2,8
Leeftijd: 30 tot 40 jaar3,7
Leeftijd: 40 tot 50 jaar3,0
Leeftijd: 50 tot 55 jaar4,2
Leeftijd: 55 tot 65 jaar4,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar5,5
Leeftijd: 75 jaar of ouder6,4
Bron

  CBS StatLine 

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
7 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gemiddeld aantal contacten met specialist

Periodenbasisonderwijsvmbo,mbo1,avo onderbouwhavo, vwo, mbohbo, wo bachelorwo, master, doctoronbekend
20186,24,84,03,83,18,1
Bron

  CBS StatLine 

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
7 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Gegevens voor dit kerncijfer zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Meer informatie over de Gezondheidsenquête vindt u op CBS.nl

Bronnen

  •   CBS StatLine