Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal medisch specialisten dat werkzaam is als zelfstandige is

9.265*

 

Verslagjaar: 2022 (* voorlopig cijfer)
BronCBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal medisch specialisten (exclusief psychiaters) dat werkzaam is als zelfstandige in Nederland. Het cijfer is daarnaast exclusief de medisch specialisten die zowel als zelfstandige en als werknemer actief zijn. Deze gegevens zijn te vinden in de grafiek. Medisch specialisten zijn vooral werkzaam in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc). 

Naar geslacht

Sla de grafiek Medisch specialisten naar geslacht over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2022* (voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden CBS StatLine.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Medisch specialisten naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2022* (voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden CBS StatLine.nl

Naar specialisme

Sla de grafiek Medisch specialisten naar specialisme over en ga naar de datatabel

Weergave is exclusief psychiatrie en artsen met meerdere specialismen. Volgorde op basis van totaal aantal werkzame medisch specialisten.

Bron
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine
Verslagjaar 
2022* (voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden CBS StatLine.nl

Trend naar positie in de werkkring

Sla de grafiek Trend medisch specialisten naar positie in de werkkring over en ga naar de datatabel
  • Betreft het aantal werkzame medisch specialisten exclusief psychiaters.
  • Door een kleine aanpassing in de programmatuur heeft het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor de verslagjaren 2013 t/m 2020 een correctie doorgevoerd in de 'positie in de werkkring', waarbij de categorie 'werknemer en zelfstandige' naar boven is bijgesteld. 

Bron 
CBS StatLine
Verslagjaar t/m
2022* (voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
8 april 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch geschoolden CBS StatLine.nl

De gegevens over het aantal BIG-geregistreerde medisch geschoolden zijn afkomstig uit het BIG-register van het CIBG. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Meer informatie op CBS StatLine.nl.

Over de Staat VenZ / partners

De Staat van Volksgezondheid en Zorg geeft de meest actuele kerncijfers weer voor het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze website integreert cijfers uit diverse publicaties op het gebied van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning.