Titel (titel niet zichtbaar)

96 procent

van de volwassenen geeft aan dat de huisarts meestal of altijd de gelegenheid geeft om vragen te stellen

 

Verslagjaar: 2022
Bron: Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage volwassenen dat aangeeft dat hun huisarts hen meestal of altijd de mogelijkheid geeft om vragen te stellen. Ruimte bieden voor vragen maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.  

Trend

Sla de grafiek Trend waarbij huisarts patiënt meestal of altijd gelegenheid geeft om vragen te stellen volgens de patiënt over en ga naar de datatabel

De cijfers in 2020 en 2021 waren mogelijk beivloed door Covid-19.
Bron 
Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg
Verslagjaar t/m
2022
Laatste update gegevens 
17 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Consumentenpanel Gezondheidszorg op www.nivel.nl 
Feitenblad bejegening huisarts op www.nivel.nl 
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl 

Dit kerncijfer is gebaseerd op het vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Als de groep respondenten naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief is voor de samenstelling van de bevolking in Nederland, wordt een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.