Kwaliteit: huisarts geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen

96
procent
van de volwassenen geeft aan dat de huisarts meestal of altijd de gelegenheid geeft om vragen te stellen
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Dit kerncijfer betreft het percentage volwassenen dat aangeeft dat hun huisarts hen meestal of altijd de mogelijkheid geeft om vragen te stellen. Ruimte bieden voor vragen maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.  

  • Actueel

Mate waarin huisarts patiënt gelegenheid geeft om vragen te stellen volgens de patiënt

JaarNooitSomsMeestalAltijd
2019132373
Bron

Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

N=632

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
18 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is gebaseerd op het vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van hetNIVEL. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Als de groep respondenten naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief is voor de samenstelling van de bevolking in Nederland, wordt een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Bronnen

  • Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg