Titel (titel niet zichtbaar)

96 procent

van de volwassenen geeft aan dat de huisarts meestal of altijd de gelegenheid geeft om vragen te stellen

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage volwassenen dat aangeeft dat hun huisarts hen meestal of altijd de mogelijkheid geeft om vragen te stellen. Ruimte bieden voor vragen maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.  

Dit kerncijfer is gebaseerd op het vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Als de groep respondenten naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief is voor de samenstelling van de bevolking in Nederland, wordt een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.