Kwaliteit: huisarts betrekt patiënt bij beslissingen

92
procent
van de volwassenen geeft aan dat de huisarts hem of haar meestal of altijd betrekt bij beslissingen over de zorg en behandeling
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat aangeeft dat hun huisarts hen meestal of altijd betrekt bij beslissingen over de zorg en behandeling. Het betrekken van de patiënt bij beslissingen maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg.  

  • Actueel

Mate waarin huisarts patiënt betrekt bij beslissingen volgens de patiënt

JaarNooitSomsMeestalAltijd
2019263161
Bron

Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg

N=630

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
18 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is gebaseerd op het vragenlijstonderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van hetNIVEL. Dit panel verzamelt op landelijk niveau informatie over de ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Als de groep respondenten naar leeftijd en geslacht niet geheel representatief is voor de samenstelling van de bevolking in Nederland, wordt een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Bronnen

  • Nivel, Consumentenpanel Gezondheidszorg