Titel (titel niet zichtbaar)

85,6 procent

van de patiënten met een heupfractuur is uiterlijk de dag na opname in het ziekenhuis geopereerd
 

Verslagjaar:  2021
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten van 65 jaar of ouder dat werd opgenomen in het ziekenhuis met een heupfractuur en die dezelfde of de daaropvolgende kalenderdag werd geopereerd. Een heupfractuur vereist spoed. De tijd die verstrijkt tussen het moment van opname en het moment van operatie is van invloed op de uitkomst van de behandeling. Wanneer de tijd tussen opname en operatie langer is dan 24 uur, is de kans op complicaties, zoals decubitus (doorliggen), diepe veneuze trombose (bloedstolsels in het been), longembolie (bloedstolsels in de longen), longontsteking, blaasontsteking en sterfte, groter. Ook geeft een heupfractuur vaak veel pijn.

Trend

Sla de grafiek Trend tijdigheid van opereren van een heupfractuur over en ga naar de datatabel

Bron 
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
Verslagperiode 
2000-2021
Laatste update gegevens  
29 augustus 2023
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Internationaal

Sla de grafiek Tijdigheid van opereren van een heupfractuur: binnen 2 dagen na opname geopereerd over en ga naar de datatabel

Bron 
OECD Health Statistics
Verslagperiode 
2021
Laatste update gegevens  
29 augustus 2023
Updatefrequentie  
Een maal per twee jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl
Health at a glance op OECD.org

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het rivm als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl.