DBC's ziekenhuiszorg

9*
procent
van de DBC's ziekenhuiszorg heeft minstens één klinische opname
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer geeft het percentage Diagnose Behandeling Combinaties ( DBC's) met minstens één klinische opname weer die in het verslagjaar (af)gesloten zijn. Er zijn ook DBC’s die alleen poliklinisch zijn of met minstens één dagbehandeling en geen klinische opname.

  • Naar behandelsetting
  • Naar soort instelling

Afgesloten DBC's naar type

BehandelingsettingPercentage
Poliklinisch85%
Dagbehandeling*7%
Klinisch**8%
Bron

CBS

*   minstens 1 dagopname, geen klinische opname
** minstens 1 klinische opname

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 augustus 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Afgesloten DBC's naar type

Soort instellingPoliklinischDagbehandeling*Klinisch**
Algemene ziekenhuizen84%8%8%
Universitair Medisch Centrum (UMC)85%6%9%
Overige instellingen91%4%6%
Bron

CBS

*   minstens 1 dagopname, geen klinische opname
** minstens 1 klinische opname

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 augustus 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De "traditionele" kengetallen, aantallen klinische behandelingen, dagbehandelingen en polikliniekbezoeken zijn in een DBC-context niet goed te meten. In plaats daarvan wordt hier het begrip behandelsetting gebruikt, waarbij de oude begrippen zo goed mogelijk benaderd worden. In de loop der tijd zijn er in de DBC-systematiek wijzigingen opgetreden die van invloed kunnen zijn op de (trend) cijfers. Voor een overzicht van die wijzigingen, zie tabeltoelichting op StatLine.nl. Meer verantwoordingsinformatie is te vinden op CBS.nl en NZa.nl.

Bronnen

  • CBS

  • CBS