Titel (titel niet zichtbaar)

7* procent

van de DBC's ziekenhuiszorg heeft minstens één klinische opname

 

Verslagjaar: 2021 (* voorlopig cijfer)

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer geeft het percentage Diagnose Behandeling Combinaties ( DBC's) met minstens één klinische opname weer die in het verslagjaar (af)gesloten zijn. Er zijn ook DBC’s die alleen poliklinisch zijn of met minstens één dagbehandeling en geen klinische opname.

Naar behandelsetting

Sla de grafiek Afgesloten DBC's naar type over en ga naar de datatabel

*   minstens 1 dagopname, geen klinische opname
** minstens 1 klinische opname

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
Verslagjaar 
2021 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
14 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
DBC's op CBS StatLine 

Naar soort instelling

Sla de grafiek Afgesloten DBC's naar type over en ga naar de datatabel

*   minstens 1 dagopname, geen klinische opname
** minstens 1 klinische opname


Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
Verslagjaar 
2021 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
14 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
DBC's op CBS StatLine 

Trend

Sla de grafiek Trend in afgesloten DBC's naar behandelsetting over en ga naar de datatabel

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
Verslagjaar t/m 
2021 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
14 september 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
DBC's op CBS StatLine 

De "traditionele" kengetallen, aantallen klinische behandelingen, dagbehandelingen en polikliniekbezoeken zijn in een DBC-context niet goed te meten. In plaats daarvan wordt hier het begrip behandelsetting gebruikt, waarbij de oude begrippen zo goed mogelijk benaderd worden. In de loop der tijd zijn er in de DBC-systematiek wijzigingen opgetreden die van invloed kunnen zijn op de (trend) cijfers. Voor een overzicht van die wijzigingen, zie tabeltoelichting op StatLine.nl . Meer verantwoordingsinformatie is te vinden op CBS.nl  en NZa.nl .