Titel (titel niet zichtbaar)

46 procent

van de wachttijden tot een behandeling medisch specialistische zorg is langer dan de Treeknorm
 

Verslagjaar: 2023
Bron: Wachttijdenregistratie NZa

Titel beschrijving

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden waarbij de wachttijd tussen het moment dat patiënt en arts besluiten dat een behandeling nodig is en het uitvoeren van de behandeling, langer is dan de Treeknorm. Het gaat daarbij om de wachttijden van het totaal van alle instellingen die medisch specialistische zorg bieden (ziekenhuizen en zbc’s). De Treeknorm voor behandeling is afhankelijk van het type behandeling. Voor poliklinische behandelingen is de Treeknorm zes weken, voor klinische behandelingen is deze zeven weken. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden, dit betreft maandcijfers uitgesplitst naar behandeling.

Uitsplitsing naar behandeling

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijden naar behandeling over en ga naar de datatabel

Wachttijden betreffen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra

Bron  
Wachttijdenregistratie NZa
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
14 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in wachttijden voor behandeling in ziekenhuis langer dan de Treeknorm over en ga naar de datatabel
  • Door meerdere veranderingen van de bron en methode zijn de percentages van 2010-2018, 2019-2020 en 2021-2022 niet goed met elkaar te vergelijken.
  • De wachttijden van 2021 zijn enkel gebaseerd op wachttijden gemeten van augustus 2021 t/m december 2021 vanwege een verandering in de methode. In de eerste helft van 2021 was 28,7% van de wachttijden voor behandeling langer dan de treeknorm.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron  
Wachttijdenonderzoek, Mediquest
Wachttijdenregistratie NZa
Verslagjaar  t/m
2023
Laatste update gegevens 
14 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Voor dit kerncijfer zijn verschillende bronnen gebruikt. De cijfers uit de NZa wachttijdenregistratie geven het meest actuele beeld, de cijfers van Mediquest geven de historie weer. Zie Zorgkaartnederland voor de meest actuele wachttijden.

Zorgaanbieders moeten wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2421 (vanaf 1 januari 2024). Tot juli 2023 gold de regeling NR/REG-2127 en tussen 1 juli en 31 december 2023 moesten de zorgaanbieders  de wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2315. Daarvoor golden de regelingen  NR/REG-1823a (2019-2020) en NR/REG-2127 (2021-2023). 

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.