Titel (titel niet zichtbaar)

47,5 procent

van de wachttijden tot een poliklinisch consult medisch specialistische zorg in het ziekenhuis is langer dan de Treeknorm

 

Verslagjaar: 2023
Bron: Wachttijdenregistratie NZa

Titel beschrijving

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden waarbij de wachttijd tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor een eerste poliklinisch consult tot het moment dat de patiënt terecht kan, langer is dan de Treeknorm. Het gaat daarbij om de wachttijden van het totaal van alle instellingen die medisch specialistische zorg bieden (ziekenhuizen en zbc’s). De Treeknorm voor poliklinische zorg is 4 weken. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden; dit betreft maandcijfers uitgesplitst naar specialisme.

Uitsplitsing naar specialisme

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijden polikliniek: uitsplitsing naar specialisme over en ga naar de datatabel
  • * Het uitvragen van de wachttijd voor psychiatrie is gestopt per 1 juli 2023. Het gemiddelde voor psychiatrie is het gemiddelde t/m juni 2023. 
  • Wachttijden betreffen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Bron  
Wachttijdenregistratie NZa
Verslagjaar 
2023
Laatste update gegevens 
14 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in wachttijden specialismen polikliniek langer dan de Treeknorm over en ga naar de datatabel
  • Door meerdere veranderingen van de bron en methode zijn de percentages van 2010-2018, 2019-2020 en 2021-2022 niet goed met elkaar te vergelijken.
  • De wachttijden van 2021 zijn enkel gebaseerd op wachttijden gemeten van januari 2021 t/m juli 2021 vanwege een verandering in de methode.  In de eerste helft van 2021 was 34,5% van de wachttijden voor polikliniek langer dan de treeknorm.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends. 

Bron  
Wachttijdenonderzoek, Mediquest
Wachttijdenregistratie NZa
Verslagjaar  t/m
2023
Laatste update gegevens 
14 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Voor dit kerncijfer zijn verschillende bronnen gebruikt. De cijfers uit de NZa wachttijdenregistratie geven het meest actuele beeld, de cijfers van Mediquest geven de historie weer. Zie
Zorgkaartnederland voor de meest actuele wachttijden.

Zorgaanbieders moeten wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2421 (vanaf 1 januari 2024). Tot juli 2023 gold de regeling NR/REG-2127 en tussen 1 juli en 31 december 2023 moesten de zorgaanbieders  de wachttijden aanleveren volgens de regeling NR/REG-2315. Daarvoor golden de regelingen  NR/REG-1823a (2019-2020) en NR/REG-2127 (2021-2023). 

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.