Titel (titel niet zichtbaar)

32,4 procent

van de wachttijden tot een poliklinisch consult medisch specialistische zorg in het ziekenhuis is langer dan de Treeknorm

 

Verslagjaar: 2021*
Bron: Wachttijdenregistratie NZa

Titel beschrijving

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden waarbij de wachttijd tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor een eerste poliklinisch consult tot het moment dat de patiënt terecht kan, langer is dan de Treeknorm. Het gaat daarbij om de wachttijden van het totaal van alle instellingen die medisch specialistische zorg bieden (ziekenhuizen en zbc’s). De Treeknorm voor poliklinische zorg is 4 weken. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden; dit betreft maandcijfers uitgesplitst naar specialisme.

Uitsplitsing naar specialisme

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijden polikliniek: uitsplitsing naar specialisme over en ga naar de datatabel

*De wachttijden van 2021 zijn enkel gebaseerd op wachttijden gemeten van januari 2021 t/m juli 2021 vanwege een verandering in de methode. 

Bron  
Wachttijdenregistratie NZa
Verslagjaar 
2021
Laatste update gegevens 
24 juni 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in wachttijden specialismen polikliniek langer dan de Treeknorm over en ga naar de datatabel
  • Vanwege een verandering in bron en methode zijn de  percentages t/m 2018 en vanaf 2019 niet goed met elkaar te vergelijken.
  • De wachttijden van 2021 zijn enkel gebaseerd op wachttijden gemeten van januari 2021 t/m juli 2021 vanwege een verandering in de methode. 

Bron  
Wachttijdenonderzoek, Mediquest
Wachttijdenregistratie NZa
Verslagjaar  t/m
2021
Laatste update gegevens 
24 juni 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Voor dit kerncijfer zijn verschillende bronnen gebruikt. De cijfers uit de NZa wachttijdenregistratie geven het meest actuele beeld, de cijfers van Mediquest geven de historie weer.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.