Titel (titel niet zichtbaar)

34,5 procent

van de wachttijden tot een poliklinisch consult medisch specialistische zorg in het ziekenhuis is langer dan de Treeknorm

 

Verslagjaar: 2020
Bron: Wachttijdenregistratie NZa

Titel beschrijving

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden waarbij de wachttijd tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor een eerste poliklinisch consult tot het moment dat de patiënt terecht kan, langer is dan de Treeknorm. Het gaat daarbij om de wachttijden van het totaal van alle instellingen die medisch specialistische zorg bieden (ziekenhuizen en zbc’s). De Treeknorm voor poliklinische zorg is 4 weken. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden; dit betreft maandcijfers uitgesplitst naar specialisme.

Actueel

Sla de grafiek Wachttijden poliklinisch consult langer dan de Treeknorm over en ga naar de datatabel

Deze grafiek toont het gemiddelde percentage over het jaar 2020. Dit jaarcijfer is berekend door een gemiddeld percentage over alle maanden te berekenen. Het jaarcijfer is aldus gebaseerd op 12 metingen per specialisme per zorgaanbieder.

Bron  
Wachttijdenregistratie NZa
Verslagjaar  
2020
Laatste update gegevens 
7 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Uitsplitsing naar specialisme

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijden polikliniek: uitsplitsing naar specialisme over en ga naar de datatabel

Bron  
Wachttijdenregistratie NZa
Peildatum 
juli 2021
Laatste update gegevens 
16 september 2021
Updatefrequentie 
Maandelijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in wachttijden specialismen polikliniek langer dan de Treeknorm over en ga naar de datatabel
  • Tot en met juli 2018 werden wachttijdgegevens verzameld en bewerkt door Mediquest. Door verandering van de bron en methode is het niet verantwoord om een conclusie te trekken over de percentages vanaf 2019 ten opzichte van voorgaande jaren.

Bron  
Wachttijdenonderzoek, Mediquest
Wachttijdenregistratie NZa
Verslagjaar  t/m
2020
Laatste update gegevens 
7 juli 2021
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Voor dit kerncijfer zijn verschillende bronnen gebruikt. De cijfers uit de NZa wachttijdenregistratie geven het meest actuele beeld, de cijfers van Mediquest geven de historie weer.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.