Titel (titel niet zichtbaar)

99 procent

van de bevolking kan binnen 30 minuten bereikt worden door een mobiel medisch team
 

Verslagjaar:  2018
Bron: Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage van de totale bevolking, dat binnen 30 minuten bereikt kan worden door een mobiel medisch team. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft in zijn beleidsvisie traumazorg  aangegeven dat een traumateam (MMT) alleen meerwaarde heeft als het binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn. Een mobiel medisch team (MMT) verleent medisch-specialistische hulp ter plaatse van een incident in aanvulling op ambulancezorg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een groot en gecompliceerd ongeval met meerdere en zwaargewonde patiënten. Hoe sneller het MMT ter plaatse is, hoe beter. 

Trend

Sla de grafiek Trend in bevolking binnen 30 minuten bereikt door mobiel medisch team over en ga naar de datatabel
  • In de tussenliggende jaren in de periode 2008-2010 en 2012-2017 is de analyse niet uitgevoerd.

Bron 
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Verslagjaren 
2007, 2011, 2018
Laatste update gegevens 
18 september 2018
Updatefrequentie  
Onregelmatig, ongeveer een maal per vier jaar
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.