Titel (titel niet zichtbaar)

99,6 procent

van de Nederlanders woont binnen een rijtijd van 15 minuten van een ambulancestandplaats
 

Verslagjaar: 2020
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Ambulancestandplaatsen: bereik binnen 15 minuten (beschrijving)

Dit kerncijfer betreft het percentage inwoners dat in theorie overdag bereikbaar is binnen 15 minuten na melding vanaf de dichtstbijzijnde ambulance standplaats. Voor ambulances is de norm dat de ambulance bij levensbedreigende incidenten binnen 15 minuten na aanname van de melding door een Meldkamer Ambulancezorgcentralist ter plaatse arriveert (12 minuten rijtijd + 3 minuten meld- en uitruktijd). In Nederland wordt de ambulancezorg verzorgd vanuit 25 Regionale Ambulancevoorzieningen ( RAV-en).

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Inwoners binnen bereik van een ambulancestandplaats

 

Inwoners binnen bereik van een standplaats 2020 dag/avond, per RAV-regio

Kaart van Nederland met weergave inwoners binnen bereik van een ambulancestandplaats

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
Verslagjaar
2020
Laatste update gegevens 
18 september 2020
Updatefrequentie 
Onregelmatig, ongeveer een maal per twee jaar
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Verantwoording van cijfers is te vinden bij Methoden  bij het onderwerp Acute zorg op VZinfo.nl.
Dit kerncijfer is tevens onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is ook te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg  op VZinfo.nl.