Titel (titel niet zichtbaar)

95 procent van de A1-inzetten is ter plaatse binnen

17:00 minuten 


Verslagjaar: 2022
Bron: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Sectorkompas Ambulancezorg Nederland (AZN Ambulancezorg Nederland (Ambulancezorg Nederland))

Ambulance-inzetten (beschrijving)

In levensbedreigende situaties, waarbij sprake is van acute bedreiging van vitale functies van de patiënt, of situaties waarin deze bedreiging pas na beoordeling door ambulancezorgprofessionals kan worden uitgesloten, is het van belang dat de ambulance zo snel mogelijk ter plaatse is. Het ‘responstijdpercentage ’ laat het aantal minuten zien waarin 95 procent van de A1-inzetten (spoedeisende ambulance ritten) ter plaatse is. De streefwaarde voor het responstijdpercentage is 15 minuten. 

Trend

Sla de grafiek Trend in responstijdpercentage A1-inzetten over en ga naar de datatabel

 Het ‘responstijdpercentage ’ laat het aantal minuten zien waarin 95% van de A1-inzetten ter plaatse is. 

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Sectorkompas Ambulancezorg Nederland (AZN Ambulancezorg Nederland (Ambulancezorg Nederland))
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
17 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

Responstijdpercentage A1-inzetten 2022

 

Per RAV-regio, het aantal minuten waarin 95% van de A-1inzetten ter plaatse is

Responstijd A!-inzetten 2022 | Kaart NL

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

 Het ‘responstijdpercentage ’ laat het aantal minuten zien waarin 95% van de A1-inzetten ter plaatse is. 

Bron 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Sectorkompas Ambulancezorg Nederland (AZN Ambulancezorg Nederland (Ambulancezorg Nederland))
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
7 november 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal)

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Vanaf 2021 is het kerncijfer 'Ambulance-inzetten: bereik A1 binnen 15 minuten' vervangen door het kerncijfer 'Ambulance-inzetten: responstijdpercentage A1-inzetten'.