Palliatieve sedatie door huisarts

Het aantal patiënten waarbij de huisarts palliatieve sedatie heeft toegepast is
11,4
per 10.000 ingeschreven patiënten
Verslagjaar
2017
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten waarbij de huisarts palliatieve sedatie heeft toegepast, per 10.000 ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk. In combinatie met het cijfer over het aantal euthanasieverzoeken geeft dit een beeld van de aandacht voor zorg rond het levenseinde in de huisartsenpraktijk.

  • Naar leeftijd

Percentage verdeling waarbij palliatieve sedatie is toegepast door huisarts

Per 10.000 ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk
LeeftijdPercentage verdeling waarbij palliatieve sedatie is toegepast
< 65 jaar20,2
65 tot 75 jaar24,3
75 tot 85 jaar28,4
85+27,0
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • De cijfers zijn gemiddeld over de jaren 2010-2017
Verslagperiode
2010-2017
Laatste update gegevens
26 november 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

De gepresenteerde cijfers zijn de best mogelijke over dit onderwerp, maar de aantallen gevallen waarop ze zijn gebaseerd zijn klein. Voorzichtigheid is daarom geboden bij de interpretatie.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn