Palliatieve sedatie

Het aantal patiënten waarbij de huisarts palliatieve sedatie heeft toegepast is

11,4 per 10.000 ingeschreven patiënten
 

Verslagjaar: 2017
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Palliatieve sedatie

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten waarbij de huisarts palliatieve sedatie heeft toegepast, per 10.000 ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk. In combinatie met het cijfer over het aantal euthanasieverzoeken geeft dit een beeld van de aandacht voor zorg rond het levenseinde in de huisartsenpraktijk.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Verdeling naar leeftijdsgroep waarbij palliatieve sedatie is toegepast door huisarts in percentages over en ga naar de datatabel
  • De cijfers zijn gemiddeld over de jaren 2010-2017

Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar
2010-2017
Laatste update gegevens
26 november 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Palliatieve sedatie in jaarrapport peilstations op Nivel.nl
Meer cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

De gepresenteerde cijfers zijn de best mogelijke over dit onderwerp, maar de aantallen gevallen waarop ze zijn gebaseerd zijn klein. Voorzichtigheid is daarom geboden bij de interpretatie.