Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal gesloten DBC’s binnen de geriatrische revalidatiezorg is

56.215*

 

Verslagjaar:  2017 (* voorlopig cijfer)

Bron: CBSCentraal Bureau voor de Statistiek StatLine

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal DBC's voor geriatrische revalidatiezorg ( GRZ) dat in het verslagjaar is afgesloten. Geriatrische revalidatiezorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen zij GRZ nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Om voor GRZ in aanmerking te komen moet bij de verzekerde volgens de regelgeving sprake zijn van kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leerbaarheid en trainbaarheid.

Naar geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2017 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
9 augustus 2019
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch Specialistische Zorg op CBS StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2017 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
9 augustus 2019
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch Specialistische Zorg op CBS StatLine 

Naar diagnosegroep

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Statline
Verslagjaar 
2017 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
9 augustus 2019
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch Specialistische Zorg op CBS StatLine 

Trend

Trend naar geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Statline 
Verslagjaar t/m 
2017 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
9 augustus 2019 
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch Specialistische Zorg op CBS StatLine 

Trend naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Statline 
Verslagjaar t/m 
2017 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
9 augustus 2019 
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch Specialistische Zorg op CBS StatLine 

Trend naar diagnosegroep

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron 
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek Statline 
Verslagjaar t/m 
2017 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
9 augustus 2019 
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Medisch Specialistische Zorg op CBS StatLine 

Een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) is een behandeltraject in de medisch specialistische zorg. De gegevens zijn afkomstig van het DBC Informatie Systeem ( DIS) van de NZA. Meer informatie is te vinden op de website van de NZa  en ZIN .