Geriatrische revalidatiezorg

Het aantal gesloten DBC’s binnen de geriatrische revalidatiezorg is
56.215*
Peildatum
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal DBC's voor geriatrische revalidatiezorg ( GRZ) dat in het verslagjaar is afgesloten. Geriatrische revalidatiezorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen zij GRZ nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Om voor GRZ in aanmerking te komen moet bij de verzekerde volgens de regelgeving sprake zijn van kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leerbaarheid en trainbaarheid.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar diagnosegroep

Geriatrische revalidatiezorg naar geslacht

Geslacht2017*
Totaal mannen en vrouwen56215
Mannen20345
Vrouwen35865
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 augustus 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Geriatrische revalidatiezorg naar leeftijd

LeeftijdMannenVrouwen
20 tot 25 jaar515
25 tot 30 jaar55
30 tot 35 jaar2525
35 tot 40 jaar3525
40 tot 45 jaar8035
45 tot 50 jaar140125
50 tot 55 jaar340355
55 tot 60 jaar595770
60 tot 65 jaar10101295
65 tot 70 jaar18552280
70 tot 75 jaar28204055
75 tot 80 jaar38855950
80 tot 85 jaar42557905
85 tot 90 jaar33957855
90 jaar of ouder19055175
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 augustus 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Geriatrische revalidatiezorg naar diagnosegroep

PeriodenGR Totaal geriatrische revalidatiezorgGR1 Totaal beroerte (CVA)GR2 Totaal electieve orthopedieGR3 Totaal traumaGR5 Totaal overigGR4 Totaal amputaties
2017*562158710851516780207201490
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 augustus 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) is een behandeltraject in de medisch specialistische zorg. De gegevens zijn afkomstig van het DBC Informatie Systeem ( DIS) van de NZA. Meer informatie is te vinden op de website van de NZa en ZIN.

Bronnen

  • CBS Statline