Titel (titel niet zichtbaar)

582.000 personen

bezoeken de afdeling Spoedeisende hulp voor letsel

 

Verslagjaar: 2021
Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS), VeiligheidNL

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het aantal mensen in de Nederlandse bevolking dat de spoedeisende hulp bezoekt in verband met letsel.

Naar oorzaak

Sla de grafiek Aantal SEH-bezoeken voor letsels over en ga naar de datatabel

Bron 
Letsel Informatie Systeem (LIS)
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
30 september 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Letsels op VZinfo.nl
Letsel Informatie Systeem op Veiligheid.nl

Naar geslacht

Sla de grafiek Aantal SEH-bezoeken voor letsels over en ga naar de datatabel

Bron 
Letsel Informatie Systeem (LIS)
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
30 september 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Letsels op VZinfo.nl
Letsel Informatie Systeem op Veiligheid.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Aantal SEH-bezoeken voor letsels over en ga naar de datatabel

Bron 
Letsel Informatie Systeem (LIS)
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
30 september 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Letsels op VZinfo.nl
Letsel Informatie Systeem op Veiligheid.nl

Trend

Trend naar oorzaak

Sla de grafiek Trend in SEH-bezoeken voor letsels over en ga naar de datatabel

Bron 
Letsel Informatie Systeem (LIS)
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
30 september 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Letsels op VZinfo.nl
Letsel Informatie Systeem op Veiligheid.nl

Trend naar geslacht

Sla de grafiek Trend in SEH-bezoeken voor letsels over en ga naar de datatabel

Bron 
Letsel Informatie Systeem (LIS)
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
30 september 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Letsels op VZinfo.nl
Letsel Informatie Systeem op Veiligheid.nl

Trend ernstig letsel naar oorzaak

Sla de grafiek Trend in SEH-bezoeken voor ernstig letsel* over en ga naar de datatabel

Het verloop in de tijd van het aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken in verband met ernstig letsel is een betere indicator voor de trend in het aantal letselgevallen. Het is aannemelijk dat ernstig letsel altijd op de SEH-afdeling behandeld wordt en dat beleid gericht op verbetering van efficiëntie van de spoedzorg geen invloed heeft op het aantal SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel.

* Ernstig letsel is gedefinieerd als letsel met een letselernst uitgedrukt in een MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score) van ten minste 2.
**De schatting voor zelftoegebracht letsel (800) is niet betrouwbaar.

Bron 
Letsel Informatie Systeem (LIS)
Verslagjaar t/m
2021
Laatste update gegevens 
30 september 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Letsels op VZinfo.nl
Letsel Informatie Systeem op Veiligheid.nl

Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Letsels op VZinfo.nl.