Titel (titel niet zichtbaar)

1,4 miljoen keer

is een ambulance ingezet


Verslagjaar: 2022
Bron: Sectorkompas Ambulancezorg Nederland

Ambulance-inzetten (beschrijving)

Binnen de ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende (A1- en A2-inzetten) en planbare (B-inzetten) ambulancezorg. Het verschil tussen A1- en A2-inzetten heeft betrekking op de mate van urgentie waarmee een ambulance naar een patiënt wordt gestuurd naar aanleiding van een melding. B-inzetten zijn van tevoren ingepland.

Actueel

Sla de grafiek Aantal ambulance-inzetten over en ga naar de datatabel

Bron 
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
24 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Sectorkompas Ambulancezorg op VZinfo.nl

Naar leeftijd patiënten

Sla de grafiek Ambulance-inzetten naar leeftijd patiënten over en ga naar de datatabel

Bron 
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
5 februari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Sectorkompas Ambulancezorg op VZinfo.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal ambulance-inzetten over en ga naar de datatabel

Bron 
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
24 augusuts 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal ook A2- en B-inzetten) 
Sectorkompas Ambulancezorg op VZinfo.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

A-1 inzetten 2022

Per RAV-regio

Kaart NL Ambulance-inzetten 2022

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Verslagjaar
2022
Laatste update gegevens 
24 augustus 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal | ook A2- en B-inzetten)

De gegevens over het aantal ambulance-inzetten zijn afkomstig uit het Sectorkompas Ambulancezorg Nederland van de AZN Ambulancezorg Nederland (Ambulancezorg Nederland). Alle Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) leveren hiervoor rittendatabases aan bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Met de landelijke rittendatabase worden de productie- en prestatiecijfers berekend.

Ga voor meer informatie naar Verantwoording Acute zorg op www.vzinfo.nl.