Titel (titel niet zichtbaar)

1,4 miljoen keer

is een ambulance ingezet


Verslagjaar: 2021
Bron: Sectorkompas Ambulancezorg Nederland

Ambulance-inzetten (beschrijving)

Binnen de ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende (A1- en A2-inzetten) en planbare (B-inzetten) ambulancezorg. Het verschil tussen A1- en A2-inzetten heeft betrekking op de mate van urgentie waarmee een ambulance naar een patiënt wordt gestuurd naar aanleiding van een melding. B-inzetten zijn van tevoren ingepland.

Actueel

Sla de grafiek Aantal ambulance-inzetten over en ga naar de datatabel

Bron 
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
14 november 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl
Sectorkompas Ambulancezorg op www.ambulancezorg.nl

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal ambulance-inzetten over en ga naar de datatabel

Bron 
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
14 november 2022
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal ook A2- en B-inzetten) 
Sectorkompas Ambulancezorg op www.ambulancezorg.nl

Regionaal (titel niet zichtbaar)

A-1 inzetten 2021

Per RAV-regio

Kaart Nederland Ambulance-inzetten 2021

Kaart informatie (titel niet zichtbaar)

Bron 
Sectorkompas Ambulancezorg Nederland
Verslagjaar
2021
Laatste update gegevens 
14 november
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Acute zorg op VZinfo.nl (Regionaal | ook A2- en B-inzetten)

De gegevens over het aantal ambulance-inzetten zijn afkomstig uit het Sectorkompas Ambulancezorg Nederland van de AZN Ambulancezorg Nederland (Ambulancezorg Nederland). Alle Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) leveren hiervoor rittendatabases aan bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Met de landelijke rittendatabase worden de productie- en prestatiecijfers berekend.