Wijkverpleging

Het aantal personen dat gebruik maakt van wijkverpleging
588.620*
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal personen dat in het verslagjaar gebruik maakt van Zvw-gefinancierde wijkverpleging (in natura en/of pgb). 

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar leveringsvorm

Wijkverpleging naar geslacht

GeslachtPersonen met gebruik, in jaar
Totaal mannen en vrouwen588620
Mannen230640
Vrouwen357980
Bron

Monitor Langdurige Zorg

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
18 oktober 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Wijkverpleging naar leeftijd

LeeftijdPersonen met gebruik, in jaar
Jonger dan 18 jaar10610
18 tot 35 jaar9130
35 tot 50 jaar20840
50 tot 65 jaar70640
65 tot 70 jaar44000
70 tot 75 jaar68310
75 tot 80 jaar85535
80 tot 85 jaar106860
85 tot 90 jaar103245
90 jaar of ouder69450
Bron

Monitor Langdurige Zorg

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
18 oktober 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Wijkverpleging naar leveringsvorm

Leveringsvorm zorgPersonen met gebruik, in jaar
Persoonsgebonden budget (pgb)20580
Totaal zorg in natura (zin)577935
Bron

Monitor Langdurige Zorg

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
18 oktober 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Wijkverpleging is sinds 1 januari 2015 een aanspraak binnen de Zorgverzekeringswet en maakt dus deel uit van het basispakket. Tot 2015 viel wijkverpleging onder de AWBZ (functies verpleging en persoonlijke verzorging). Meer informatie over de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg en in de Monitor contractering wijkverpleging 2019.

Bronnen

  • Monitor Langdurige Zorg