Titel (titel niet zichtbaar)

Het aantal personen dat gebruik maakt van wijkverpleging 

579.090*

 

Verslagjaar: 2022 (* voorlopig cijfer)

Bron: Monitor Langdurige Zorg

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal personen dat in het verslagjaar gebruik maakt van Zvw-gefinancierde wijkverpleging (in natura en/of pgb). 

Naar geslacht

Sla de grafiek Wijkverpleging naar geslacht over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info 
Gebruik Zvw-wijkverpleging op MLZ StatLine 

Naar leeftijd

Sla de grafiek Wijkverpleging naar leeftijd over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info 
Gebruik Zvw-wijkverpleging op MLZ StatLine 

Naar leveringsvorm

Sla de grafiek Wijkverpleging naar leveringsvorm over en ga naar de datatabel

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info 
Gebruik Zvw-wijkverpleging op MLZ StatLine 

Trend

Trend naar geslacht

Sla de grafiek Wijkverpleging trend naar geslacht over en ga naar de datatabel
  • Betreft het percentage dat gebruik maakt van wijkverpleging ten opzichte van de totale bevolking in de betreffende categorie.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info 
Gebruik Zvw-wijkverpleging op MLZ StatLine 

Trend naar leeftijd

Sla de grafiek Wijkverpleging trend naar leeftijd over en ga naar de datatabel
  • Betreft het percentage dat gebruik maakt van wijkverpleging ten opzichte van de totale bevolking in de betreffende categorie.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info 
Gebruik Zvw-wijkverpleging op MLZ StatLine 

Trend naar leveringsvorm

Sla de grafiek Wijkverpleging trend naar leveringsvorm over en ga naar de datatabel
  • Betreft het percentage dat gebruik maakt van wijkverpleging (Zvw-gefinancierd) in natura en/of pgb ten opzichte van de totale bevolking.
  • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
Monitor Langdurige Zorg
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
11 december 2023
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info 
Gebruik Zvw-wijkverpleging op MLZ StatLine 

Wijkverpleging is sinds 1 januari 2015 een aanspraak binnen de Zorgverzekeringswet en maakt dus deel uit van het basispakket. Tot 2015 viel wijkverpleging onder de AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) (functies verpleging en persoonlijke verzorging). Meer informatie over de cijfers is te vinden in de Monitor Langdurige Zorg en in de Monitor contractering wijkverpleging 2019 .