Geneesmiddelen: uitgaven extramuraal

De uitgaven voor extramurale geneesmiddelen die worden vergoed zijn
4,6*
miljard euro
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIPeilingen / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over uitgaven aan geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De uitgaven zijn de totale kosten inclusief dienstverlening en BTW.

 • Naar leeftijd
 • Naar soort geneesmiddel

Uitgaven extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw)

Raming voor de totale Zvw-populatie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar2680021572
5 tot 15 jaar5034043096
15 tot 25 jaar7181871989
25 tot 45 jaar219906236443
45 tot 65 jaar538011505192
65 tot 75 jaar368088317363
75 jaar of ouder303981331563
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

De bedragen bevatten alleen de basisvergoeding, exclusief dienstverlening en BTW (zie Verantwoording).

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
7 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Uitgaven extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw)

Raming voor de totale Zvw-populatie
Perioden: 2017*Uitgaven
A Maagdarmkanaal460770
B Bloed314140
C Hartvaatstelsel343170
D Dermatologica77921
G Urogenitale66983
H Hormoonpreparaten102640
J Antimicrob. Middelen365570
L Oncolytica270040
M Skeletspierstelsel51965
N Zenuwstelsel369810
P Antiparasitica4585
R Ademhaling441610
S Zintuiglijke72853
V Diverse middelen30688
X Geen ATC-code49923
Y Niet ingevuld82153
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

In deze grafiek worden de uitgaven per soort geneesmiddel getoond. Per geneesmiddel zijn alleen de basisvergoedingen beschikbaar, de bedragen zijn dus exclusief de dienstverlening en BTW (zie Verantwoording).

 • A Maagdarmkanaal en metabolisme

 • B Bloed en bloedvormende organen

 • C Hartvaatstelsel

 • D Dermatologica

 • G Urogenitale stelsel en geslachtshormen

 • H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen

 • J Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik

 • L Oncolytica en immunomodulantia

 • M Skeletspierstelsel

 • N Zenuwstelsel

 • P Antiparasitica, insecticiden en insectwerende middelen

 • R Ademhalingsstelsel

 • S Zintuiglijke organen

 • V Diverse middelen

 • X Geen ATC-code

 • Y Niet ingevuld

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
7 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het totaal aan kosten bestaat uit het tarief voor het geneesmiddel (vergoeding), het tarief voor de uitgifte (aflevertarief), en een tarief voor de 'dienstverlening apotheek' (bijvoorbeeld voorlichting door een apotheek). Dit is exclusief BTW en de eventuele bijbetaling door de verzekerde. Deze kosten zijn alleen beschikbaar voor het totaal van ATC-categorieën (geneesmiddelgroepen). Dit omdat de kosteneenheid 'dienstverlening apotheek' niet terug is te herleiden naar een bijhorende ATC-categorie. In de grafieken met een uitsplitsing naar kosten per soort geneesmiddel worden de kosten per geneesmiddel exclusief 'dienstverlening apotheek' getoond. Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie