Geneesmiddelen: uitgaven extramuraal

De uitgaven voor extramurale geneesmiddelen die worden vergoed zijn
4,8*
miljard euro
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIPeilingen / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over uitgaven aan geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De uitgaven zijn de totale kosten inclusief dienstverlening en BTW.

 • Naar leeftijd
 • Naar soort geneesmiddel

Uitgaven extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw)

Raming voor de totale Zvw-populatie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar2603122515
5 tot 15 jaar5510844949
15 tot 25 jaar7143773105
25 tot 45 jaar225312243679
45 tot 65 jaar537016511475
65 tot 75 jaar384496327709
75 jaar of ouder331367353471
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

De bedragen bevatten alleen de basisvergoeding, exclusief dienstverlening en BTW (zie Verantwoording).

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
26 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Uitgaven extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw)

Raming voor de totale Zvw-populatie
Perioden: 2019*Uitgaven
A Maagdarmkanaal479320
B Bloed356250
C Hartvaatstelsel340790
D Dermatologica84791
G Urogenitale67881
H Hormoonpreparaten108510
J Antimicrob. Middelen360090
L Oncolytica314410
M Skeletspierstelsel53161
N Zenuwstelsel358660
P Antiparasitica4920
R Ademhaling440700
S Zintuiglijke78443
V Diverse middelen33372
X Geen ATC-code121880
Y Niet ingevuld1741
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

In deze grafiek worden de uitgaven per soort geneesmiddel getoond. Per geneesmiddel zijn alleen de basisvergoedingen beschikbaar, de bedragen zijn dus exclusief de dienstverlening en BTW (zie Verantwoording).

 • A Maagdarmkanaal en metabolisme

 • B Bloed en bloedvormende organen

 • C Hartvaatstelsel

 • D Dermatologica

 • G Urogenitale stelsel en geslachtshormen

 • H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen

 • J Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik

 • L Oncolytica en immunomodulantia

 • M Skeletspierstelsel

 • N Zenuwstelsel

 • P Antiparasitica, insecticiden en insectwerende middelen

 • R Ademhalingsstelsel

 • S Zintuiglijke organen

 • V Diverse middelen

 • X Geen ATC-code

 • Y Niet ingevuld

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
26 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het totaal aan kosten bestaat uit het tarief voor het geneesmiddel (vergoeding), het tarief voor de uitgifte (aflevertarief), en een tarief voor de 'dienstverlening apotheek' (bijvoorbeeld voorlichting door een apotheek). Dit is exclusief BTW en de eventuele bijbetaling door de verzekerde. Deze kosten zijn alleen beschikbaar voor het totaal van ATC-categorieën (geneesmiddelgroepen). Dit omdat de kosteneenheid 'dienstverlening apotheek' niet terug is te herleiden naar een bijhorende ATC-categorie. In de grafieken met een uitsplitsing naar kosten per soort geneesmiddel worden de kosten per geneesmiddel exclusief 'dienstverlening apotheek' getoond. Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie