Titel (titel niet zichtbaar)

11,8* miljoen verzekerden

gebruiken extramurale geneesmiddelen die worden vergoed uit de basisverzekering
 

Verslagjaar: 2023 (* voorlopig cijfer)
Bron: GIP / Zorginstituut Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft informatie over de aantallen gebruikers van geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aangezien één verzekerde gebruik kan maken van meerdere geneesmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de gebruikers van de verschillende soorten geneesmiddelen.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Gebruik extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw) over en ga naar de datatabel

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
17 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar soort geneesmiddel

Sla de grafiek Gebruik extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw) over en ga naar de datatabel
 • A Maagdarmkanaal en metabolisme
 • B Bloed en bloedvormende organen
 • C Hartvaatstelsel
 • D Dermatologica
 • G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen
 • H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen
 • J Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik
 • L Oncolytica en immunomodulantia
 • M Skeletspierstelsel
 • N Zenuwstelsel
 • P Antiparasitica, insecticiden en insectwerende middelen
 • R Ademhalingsstelsel
 • S Zintuiglijke organen
 • V Diverse middelen
 • X Geen ATC-code
 • Z Niet van toepassing

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
17 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in aantal gebruikers van extramurale geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
17 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in aantal gebruikers van extramurale geneesmiddelen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
17 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar soort geneesmiddel

Sla de grafiek Trend in aantal gebruikers van extramurale geneesmiddelen over en ga naar de datatabel
 • In 2015 is er een trendbreuk i.v.m. een nieuwe berekenmethodiek voor gebruikersaantallen voor categorie X, dit heeft mede effect op de andere categorieën vanaf 2015. 
 • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
17 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank.