Geneesmiddelen: gebruik extramuraal

11,4*
miljoen verzekerden
gebruiken extramurale geneesmiddelen die worden vergoed uit de basisverzekering
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over de aantallen gebruikers van geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aangezien één verzekerde gebruik kan maken van meerdere geneesmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de gebruikers van de verschillende soorten geneesmiddelen.

 • Naar leeftijd en geslacht
 • Naar soort geneesmiddel

Gebruik extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw)

LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar242213
5 tot 15 jaar427395
15 tot 25 jaar461716
25 tot 45 jaar10331406
45 tot 65 jaar16461861
65 tot 75 jaar805845
75 jaar of ouder565774
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 oktober 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw)

Perioden: 2017*Gebruikers van geneesmiddelen
A Maagdarmkanaal4279
B Bloed2235
C Hartvaatstelsel3760
D Dermatologica3360
G Urogenitale1246
H Hormoonpreparaten1334
J Antimicrob. Middelen3680
L Oncolytica301
M Skeletspierstelsel2657
N Zenuwstelsel2941
P Antiparasitica200
R Ademhaling3525
S Zintuiglijke 2066
V Diverse middelen34
X Geen ATC-code0
Y Niet ingevuld26
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

 • A Maagdarmkanaal en metabolisme

 • B Bloed en bloedvormende organen

 • C Hartvaatstelsel

 • D Dermatologica

 • G Urogenitale stelsel en geslachtshormen

 • H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen

 • J Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik

 • L Oncolytica en immunomodulantia

 • M Skeletspierstelsel

 • N Zenuwstelsel

 • P Antiparasitica, insecticiden en insectwerende middelen

 • R Ademhalingsstelsel

 • S Zintuiglijke organen

 • V Diverse middelen

 • X Geen ATC-code

 • Y Niet ingevuld

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 oktober 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie