Geneesmiddelen: gebruik extramuraal

11,6*
miljoen verzekerden
gebruiken extramurale geneesmiddelen die worden vergoed uit de basisverzekering
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over de aantallen gebruikers van geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aangezien één verzekerde gebruik kan maken van meerdere geneesmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de gebruikers van de verschillende soorten geneesmiddelen.

 • Naar leeftijd en geslacht
 • Naar soort geneesmiddel

Gebruik extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw)

LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 5 jaar240212
5 tot 15 jaar419388
15 tot 25 jaar474740
25 tot 45 jaar10621438
45 tot 65 jaar16461864
65 tot 75 jaar834871
75 jaar of ouder608798
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
26 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik extramurale geneesmiddelen die vergoed worden (Zvw)

Perioden: 2019*Gebruikers van geneesmiddelen
A Maagdarmkanaal4367
B Bloed2307
C Hartvaatstelsel3797
D Dermatologica3406
G Urogenitale1271
H Hormoonpreparaten1392
J Antimicrob. Middelen3616
L Oncolytica331
M Skeletspierstelsel2546
N Zenuwstelsel2873
P Antiparasitica202
R Ademhaling3653
S Zintuiglijke2137
V Diverse middelen39
X Geen ATC-code439
Y Niet ingevuld26
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

 • A Maagdarmkanaal en metabolisme

 • B Bloed en bloedvormende organen

 • C Hartvaatstelsel

 • D Dermatologica

 • G Urogenitale stelsel en geslachtshormen

 • H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen

 • J Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik

 • L Oncolytica en immunomodulantia

 • M Skeletspierstelsel

 • N Zenuwstelsel

 • P Antiparasitica, insecticiden en insectwerende middelen

 • R Ademhalingsstelsel

 • S Zintuiglijke organen

 • V Diverse middelen

 • X Geen ATC-code

 • Y Niet ingevuld

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
26 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie