Titel (titel niet zichtbaar)

2,5* miljoen verzekerden

gebruiken extramurale hulpmiddelen die worden vergoed uit de basisverzekering

 

Verslagjaar: 2022 (* voorlopig cijfer)
Bron: GIP / Zorginstituut Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft informatie over de aantallen gebruikers van hulpmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aangezien één verzekerde gebruik kan maken van meerdere hulpmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de gebruikers van de verschillende soorten hulpmiddelen.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Gebruik extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar soort hulpmiddel

Sla de grafiek Gebruik extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel
 • A Verzorgingsmiddelen
 • C Orthesen en schoenvoorzieningen
 • D Auditieve hulpmiddelen
 • E Visuele hulpmiddelen
 • F Diabeteshulpmiddelen
 • G Inrichtingselementen van woningen
 • H Transportondersteuners bloed en lymfe
 • I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
 • J Prothesen
 • K Hulpm.; communicatie, signalering
 • L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
 • N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
 • O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
 • R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
 • T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
 • U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
 • V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
 • Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in gebruik extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar soort hulpmiddel

Sla de grafiek Trend in gebruik extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank