Titel (titel niet zichtbaar)

2,4* miljoen verzekerden

gebruiken extramurale hulpmiddelen die worden vergoed uit de basisverzekering

 

Verslagjaar: 2023 (* voorlopig cijfer)
Bron: GIP / Zorginstituut Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft informatie over de aantallen gebruikers van hulpmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aangezien één verzekerde gebruik kan maken van meerdere hulpmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de gebruikers van de verschillende soorten hulpmiddelen.

Naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Gebruik extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel

In 2023 is door één zorgverzekeraar de data van een groot deel van de diabeteshulpmiddelen niet aangeleverd, waardoor het aantal gebruikers lager uitvalt.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
17 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar soort hulpmiddel

Sla de grafiek Gebruik extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel

In 2023 is door één zorgverzekeraar de data van een groot deel van de diabeteshulpmiddelen niet aangeleverd, waardoor het aantal gebruikers lager uitvalt.

 • A Verzorgingsmiddelen
 • C Orthesen en schoenvoorzieningen
 • D Auditieve hulpmiddelen
 • E Visuele hulpmiddelen
 • F Diabeteshulpmiddelen
 • G Inrichtingselementen van woningen
 • H Transportondersteuners bloed en lymfe
 • I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
 • J Prothesen
 • K Hulpm.; communicatie, signalering
 • L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
 • N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
 • O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
 • R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
 • T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
 • U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
 • V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
 • Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
17 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in gebruik extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel
 • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
 • In 2023 is door één zorgverzekeraar de data van een groot deel van de diabeteshulpmiddelen niet aangeleverd, waardoor het aantal gebruikers lager uitvalt.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
17 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in gebruik extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel
 • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
 • In 2023 is door één zorgverzekeraar de data van een groot deel van de diabeteshulpmiddelen niet aangeleverd, waardoor het aantal gebruikers lager uitvalt.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
17 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar soort hulpmiddel

Sla de grafiek Trend in gebruik extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel
 • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.
 • In 2023 is door één zorgverzekeraar de data van een groot deel van de diabeteshulpmiddelen niet aangeleverd, waardoor het aantal gebruikers lager uitvalt.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2023 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
17 mei 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

In 2023 is door één zorgverzekeraar de data van een groot deel van de diabeteshulpmiddelen niet aangeleverd. Dit zorgt voor een vertekend beeld van het gebruik van diabeteshulpmiddelen. Het aantal gebruikers valt hierdoor lager uit. Dit geldt zowel voor de cijfers over diabeteshulpmiddelen als voor het totaalcijfer van alle hulpmiddelen en de cijfers uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Daarom moeten deze cijfers met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Zie voor meer informatie: GIPdatabank

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank