Hulpmiddelen: gebruik extramuraal

2,5*
miljoen verzekerden
gebruiken extramurale hulpmiddelen die worden vergoed uit de basisverzekering
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over de aantallen gebruikers van hulpmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aangezien één verzekerde gebruik kan maken van meerdere hulpmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de gebruikers van de verschillende soorten hulpmiddelen.

 • Naar leeftijd en geslacht
 • Naar soort hulpmiddel

Gebruik extramurale hulpmiddelen

LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 25 jaar156241138080
25 tot 45 jaar97131226936
45 tot 65 jaar303559361780
65 tot 75 jaar242540268477
75 tot 85 jaar191759254505
85 jaar of ouder87010182675
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
26 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik extramurale hulpmiddelen

Perioden2019*
A Verzorgingsmiddelen785500
C Orthesen182500
D Auditieve168700
E Visuele53400
F Diabetes308700
G Inricht. Woningen384100
H Bloed en lymfe396400
I Ademhalingsproblemen828100
J Prothesen74500
K Signalering61800
L Mobiliteit140600
N Voeding25200
O Behandeling218500
R Arm-hand-vingerfunctie1990
T Bloedstollingstijd.0
U Thuisdialyse1090
V Anticonceptionele1010
Y Niet gespecificeerd25600
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

 • A Verzorgingsmiddelen
 • C Orthesen en schoenvoorzieningen
 • D Auditieve hulpmiddelen
 • E Visuele hulpmiddelen
 • F Diabeteshulpmiddelen
 • G Inrichtingselementen van woningen
 • H Transportondersteuners bloed en lymfe
 • I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
 • J Prothesen
 • K Hulpm.; communicatie, signalering
 • L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
 • N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
 • O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
 • R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
 • T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
 • U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
 • V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
 • Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd
Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
26 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie