Hulpmiddelen: gebruik extramuraal

2,4*
miljoen verzekerden
gebruiken extramurale hulpmiddelen die worden vergoed uit de basisverzekering
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over de aantallen gebruikers van hulpmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aangezien één verzekerde gebruik kan maken van meerdere hulpmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de gebruikers van de verschillende soorten hulpmiddelen.

 • Naar leeftijd en geslacht
 • Naar soort hulpmiddel

Gebruik extramurale hulpmiddelen

LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 25 jaar148554130224
25 tot 45 jaar86931209414
45 tot 65 jaar283949343371
65 tot 75 jaar227082255800
75 tot 85 jaar178868242582
85 jaar of ouder81462178643
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
7 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik extramurale hulpmiddelen

Perioden2018*
A Verzorgingsmiddelen769000
C Orthesen173000
D Auditieve159500
E Visuele50100
F Diabetes302400
G Inricht. Woningen358900
H Bloed en lymfe382100
I Ademhalingsproblemen738300
J Prothesen71700
K Signalering54300
L Mobiliteit142900
N Voeding20900
O Behandeling171800
R Arm-hand-vingerfunctie1720
T Bloedstollingstijd.260
U Thuisdialyse1140
V Anticonceptionele900
Y Niet gespecificeerd9420
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

 • A Verzorgingsmiddelen
 • C Orthesen en schoenvoorzieningen
 • D Auditieve hulpmiddelen
 • E Visuele hulpmiddelen
 • F Diabeteshulpmiddelen
 • G Inrichtingselementen van woningen
 • H Transportondersteuners bloed en lymfe
 • I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
 • J Prothesen
 • K Hulpm.; communicatie, signalering
 • L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
 • N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
 • O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
 • R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
 • T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
 • U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
 • V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
 • Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd
Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
7 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie