Hulpmiddelen: gebruik extramuraal

2,2*
miljoen verzekerden
gebruiken extramurale hulpmiddelen die worden vergoed uit de basisverzekering
Verslagjaar
2016
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over de aantallen gebruikers van hulpmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aangezien één verzekerde gebruik kan maken van meerdere hulpmiddelen uit verschillende categorieën, wijkt het totaal aantal gebruikers af van de som van de gebruikers van de verschillende soorten hulpmiddelen.

 • Naar leeftijd en geslacht
 • Naar soort hulpmiddel

Gebruik extramurale hulpmiddelen

LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 25 jaar137269120720
25 tot 45 jaar78155190933
45 tot 65 jaar263712319990
65 tot 75 jaar209139240497
75 tot 85 jaar165544239137
85 jaar of ouder76070179546
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

Verslagjaar
2016
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gebruik extramurale hulpmiddelen

Perioden2016*
A Verzorgingsmiddelen775200
C Orthesen166200
D Auditieve161400
E Visuele 48000
F Diabetes299900
G Inricht. Woningen338600
H Bloed en lymfe380600
I Ademhalingsproblemen578800
J Prothesen68300
K Signalering52300
L Mobiliteit143100
N Voeding20500
O Behandeling151300
R Arm-hand-vingerfunctie1780
T Bloedstollingstijd.80
U Thuisdialyse1230
V Anticonceptionele640
Y Niet gespecificeerd23100
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

 • A Verzorgingsmiddelen
 • C Orthesen en schoenvoorzieningen
 • D Auditieve hulpmiddelen
 • E Visuele hulpmiddelen
 • F Diabeteshulpmiddelen
 • G Inrichtingselementen van woningen
 • H Transportondersteuners bloed en lymfe
 • I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
 • J Prothesen
 • K Hulpm.; communicatie, signalering
 • L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
 • N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
 • O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
 • R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
 • T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
 • U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
 • V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
 • Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd
2016
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie