Hulpmiddelen: uitgaven extramuraal

1,4*
miljard euro
is besteed aan hulpmiddelen die worden vergoed
Verslagjaar
2016
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over uitgaven aan geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 • Naar leeftijd
 • Naar soort hulpmiddel

Uitgaven extramurale hulpmiddelen

Raming voor de totale Zvw-populatie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 25 jaar7066860744
25 tot 45 jaar5708275179
45 tot 65 jaar181784194532
65 tot 75 jaar158220152143
75 tot 85 jaar126300156990
85 jaar of ouder59400133067
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

Verslagjaar
2016
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
20 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Uitgaven extramurale hulpmiddelen

Raming voor de totale Zvw-populatie
Perioden2016*
A Verzorgingsmiddelen451800
C Orthesen175900
D Auditieve140200
E Visuele 34300
F Diabetes177700
G Inricht. Woningen99800
H Bloed en lymfe71500
I Ademhalingsproblemen120600
J Prothesen61000
K Signalering12200
L Mobiliteit20700
N Voeding16600
O Behandeling28100
R Arm-hand-vingerfunctie7450
T Bloedstollingstijd.17
U Thuisdialyse1630
V Anticonceptionele32
Y Niet gespecificeerd6660
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

 • A Verzorgingsmiddelen
 • C Orthesen en schoenvoorzieningen
 • D Auditieve hulpmiddelen
 • E Visuele hulpmiddelen
 • F Diabeteshulpmiddelen
 • G Inrichtingselementen van woningen
 • H Transportondersteuners bloed en lymfe
 • I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
 • J Prothesen
 • K Hulpm.; communicatie, signalering
 • L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
 • N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
 • O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
 • R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
 • T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
 • U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
 • V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
 • Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd
Verslagjaar
2016
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
20 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank.

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie