Titel (titel niet zichtbaar)

1,78* miljard euro

is besteed aan hulpmiddelen die worden vergoed

Verslagjaar: 2022 (* voorlopig cijfer)
Bron: GIP / Zorginstituut Nederland

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft informatie over uitgaven aan geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Naar leeftijd

Sla de grafiek Uitgaven extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar soort hulpmiddel

Sla de grafiek Uitgaven extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel
 • A Verzorgingsmiddelen
 • C Orthesen en schoenvoorzieningen
 • D Auditieve hulpmiddelen
 • E Visuele hulpmiddelen
 • F Diabeteshulpmiddelen
 • G Inrichtingselementen van woningen
 • H Transportondersteuners bloed en lymfe
 • I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
 • J Prothesen
 • K Hulpm.; communicatie, signalering
 • L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
 • N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
 • O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
 • R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
 • T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
 • U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
 • V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
 • Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Trend

Trend

Sla de grafiek Trend in uitgaven extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel
 • In 2023 zijn de cijfers uit 2018 en 2020 door eenmalige correcties bij GIPdatabank op de Staat VenZ gewijzigd. 
 • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar leeftijd

Sla de grafiek Trend in uitgaven extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel

In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Naar soort hulpmiddel

Sla de grafiek Trend in uitgaven extramurale hulpmiddelen over en ga naar de datatabel
 • In 2023 zijn de cijfers uit 2018 door eenmalige correcties bij GIPdatabank op de Staat VenZ gewijzigd. 
 • In 2020 brak de coronapandemie uit. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het interpreteren van de trends.

Bron 
GIP / Zorginstituut Nederland
Verslagjaar t/m 
2022 (* voorlopige cijfers) 
Laatste update gegevens 
3 januari 2024
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
GIPdatabank 
GIPeilingen | GIPdatabank.nl

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank .