Hulpmiddelen: uitgaven extramuraal

1,47*
miljard euro
is besteed aan hulpmiddelen die worden vergoed
Verslagjaar
2018
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over uitgaven aan geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 • Naar leeftijd
 • Naar soort hulpmiddel

Uitgaven extramurale hulpmiddelen

Raming voor de totale Zvw-populatie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 25 jaar7170261265
25 tot 45 jaar5775279087
45 tot 65 jaar184612198873
65 tot 75 jaar169101160801
75 tot 85 jaar138540159200
85 jaar of ouder63094130446
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
7 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Uitgaven extramurale hulpmiddelen

Raming voor de totale Zvw-populatie
Perioden2018*
A Verzorgingsmiddelen463600
C Orthesen180800
D Auditieve149100
E Visuele37400
F Diabetes173000
G Inricht. Woningen101500
H Bloed en lymfe73400
I Ademhalingsproblemen136600
J Prothesen66700
K Signalering13800
L Mobiliteit19500
N Voeding17900
O Behandeling28800
R Arm-hand-vingerfunctie8040
T Bloedstollingstijd.25
U Thuisdialyse1770
V Anticonceptionele48
Y Niet gespecificeerd2760
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

 • A Verzorgingsmiddelen
 • C Orthesen en schoenvoorzieningen
 • D Auditieve hulpmiddelen
 • E Visuele hulpmiddelen
 • F Diabeteshulpmiddelen
 • G Inrichtingselementen van woningen
 • H Transportondersteuners bloed en lymfe
 • I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
 • J Prothesen
 • K Hulpm.; communicatie, signalering
 • L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
 • N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
 • O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
 • R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
 • T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
 • U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
 • V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
 • Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd
Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
7 november 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank.

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie