Hulpmiddelen: uitgaven extramuraal

1,45*
miljard euro
is besteed aan hulpmiddelen die worden vergoed
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over uitgaven aan geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 • Naar leeftijd
 • Naar soort hulpmiddel

Uitgaven extramurale hulpmiddelen

Raming voor de totale Zvw-populatie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 25 jaar7148760286
25 tot 45 jaar5788076483
45 tot 65 jaar182472197821
65 tot 75 jaar163060156301
75 tot 85 jaar131080157220
85 jaar of ouder61655133135
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
3 mei 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Uitgaven extramurale hulpmiddelen

Raming voor de totale Zvw-populatie
Perioden2017*
A Verzorgingsmiddelen457100
C Orthesen177800
D Auditieve136900
E Visuele36600
F Diabetes173500
G Inricht. Woningen100800
H Bloed en lymfe73800
I Ademhalingsproblemen127900
J Prothesen64000
K Signalering13100
L Mobiliteit21500
N Voeding17000
O Behandeling31600
R Arm-hand-vingerfunctie7690
T Bloedstollingstijd.13
U Thuisdialyse1780
V Anticonceptionele50
Y Niet gespecificeerd7540
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

 • A Verzorgingsmiddelen
 • C Orthesen en schoenvoorzieningen
 • D Auditieve hulpmiddelen
 • E Visuele hulpmiddelen
 • F Diabeteshulpmiddelen
 • G Inrichtingselementen van woningen
 • H Transportondersteuners bloed en lymfe
 • I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
 • J Prothesen
 • K Hulpm.; communicatie, signalering
 • L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
 • N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
 • O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
 • R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
 • T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
 • U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
 • V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
 • Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd
Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
3 mei 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank.

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie