Hulpmiddelen: uitgaven extramuraal

1,56*
miljard euro
is besteed aan hulpmiddelen die worden vergoed
Verslagjaar
2019
(* voorlopig cijfer)
Bron
GIP / Zorginstituut Nederland

Dit kerncijfer betreft informatie over uitgaven aan geneesmiddelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 • Naar leeftijd
 • Naar soort hulpmiddel

Uitgaven extramurale hulpmiddelen

Raming voor de totale Zvw-populatie
LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 25 jaar7829667261
25 tot 45 jaar6422087414
45 tot 65 jaar194560210551
65 tot 75 jaar177670167080
75 tot 85 jaar149700165530
85 jaar of ouder68333132109
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
26 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Uitgaven extramurale hulpmiddelen

Raming voor de totale Zvw-populatie
Perioden2019*
A Verzorgingsmiddelen442300
C Orthesen204800
D Auditieve165900
E Visuele40600
F Diabetes189700
G Inricht. Woningen111300
H Bloed en lymfe80700
I Ademhalingsproblemen148000
J Prothesen70800
K Signalering15000
L Mobiliteit21800
N Voeding19800
O Behandeling36500
R Arm-hand-vingerfunctie8360
T Bloedstollingstijd.0
U Thuisdialyse1610
V Anticonceptionele57
Y Niet gespecificeerd5330
Bron

GIP / Zorginstituut Nederland

 • A Verzorgingsmiddelen
 • C Orthesen en schoenvoorzieningen
 • D Auditieve hulpmiddelen
 • E Visuele hulpmiddelen
 • F Diabeteshulpmiddelen
 • G Inrichtingselementen van woningen
 • H Transportondersteuners bloed en lymfe
 • I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
 • J Prothesen
 • K Hulpm.; communicatie, signalering
 • L Hulpmiddelen; mobiliteit personen
 • N Hulpmiddelen voor toedienen voeding
 • O Hulpmiddelen i.v.m. behandeling
 • R Hulpm.;onderst. arm-hand-vingerfunctie
 • T Zelfmeetapparatuur bloedstollingstijd.
 • U Hulpmiddelen voor thuisdialyse
 • V Hulpm. anticonceptionele doeleinden
 • Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd
Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
26 november 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Meer toelichting bij cijfers is te vinden in de GIPdatabank.

Bronnen

 • GIP / Zorginstituut Nederland

Meer informatie